Čas jsou pro dojnice peníze

Někdy si lidé přejí, aby den měl více hodin na splnění všech povinností, a dojnice to mohou cítit stejně. Rick Grant z Miner Institute doporučuje farmářům, aby se zamysleli nad tím, jak jejich krávy tráví den, a snažili se maximalizovat čas, který mají k dispozici pro důležité úkoly, jako je krmení a odpočinek.  

"Rozpočítávání času není nový nebo složitý koncept," řekl prezident Miner Institute během webináře Penn State "Ekonomické přínosy lepšího pohodlí krav". "Ale pro krávy je čas penězi."  

Uvedl, že krávy potřebují strávit přibližně 70 % dne jídlem a odpočinkem. "To musíme správně nastavit," zdůraznil.  

Pokud krávy žerou čtyři až pět hodin denně a odpočívají 12 až 14 hodin, nezbývá jim mnoho času na další činnosti související s chovem krav, jako je dojení, napájení, péče o srst a volný pohyb ve stáji. 

"Nemůžeme uniknout tomu, že den má 24 hodin, to nemůžeme změnit," řekl. "I kráva má cirkadiánní rytmy, které řídí její chování během dne."  

Během svého postgraduálního studia se Grant zabýval dobou krmení, příjmem potravy, přežvykováním a dobou ležení u volně ustájených i vazných stád. Ačkoli se chování při krmení mění v závislosti na situaci ustájení, množství času stráveného těmito úkony bylo u krav ustájených ve volném výběhu i ve vazném boxu podobné.  

"Kráva je kráva a má podobné potřeby chování bez ohledu na to, kde je ustájena," řekl.  

Čas se stává omezenějším v situacích, kdy krávy musí opustit skupinu, aby mohly být například dojeny v dojírně. Grant doporučil, že krávy mohou být mimo skupinu a mimo zdroje pouze asi 3,5 až 4 hodiny denně, a to maximálně. U kulhavých krav by to podle výzkumu mohly být dvě hodiny nebo méně. 

 "Chromé krávy si opravdu nemohou dovolit být mimo kotec příliš dlouho," poznamenal. "V opačném případě se jen spirálovitě stáčí dolů a pravděpodobně opustí stádo." 

Podle Granta by měli chovatelé vědět, kolik hodin jsou jejich krávy mimo domácí skupinu, protože to je pro krávu velmi důležité.  

"Pokud to není v pořádku, cokoli dalšího, co uděláme, situaci zlepší, ale nedocílíme plné ekonomické hodnoty, pokud bude každý den bojovat s omezením svého časového rozpočtu," řekl. "Musí si ukrojit čas navíc z doby na jídlo nebo odpočinek, což ani jedno není pro krávu dobré."  

S ohledem na tento časový rozpočet je v nejlepším zájmu krávy i farmáře zajistit prostředí, které kravám umožní "dělat kravské věci", radí Grant.  

"Neexistuje žádná výmluva pro to, abyste neoptimalizovali management postýlek a pohodlí ve stáji. Pokud se snažíte optimalizovat ziskovost svého provozu, musíte maximalizovat obojí," uzavřel. 

Autor: Abby Bauer, associate editor 

Zdroj: www.hoards.com (online 21/02/2023)