Odborný poradenský servis - pro zákazníky zdarma

Naši odborní poradci působí na území celé České republiky. Aktivně vám pomáháme dosáhnout co největšího množství kvalitního mléka, zaměřujeme se na zdraví mléčné žlázy a celkový zdravotní stav dojnic. Velkou pozornost věnujeme prevenci a řešení klinických i subklinických mastitid, protože z praxe víme, že právě to vám přináší největší ekonomický užitek.

Jak probíhá poradenský servis?
 • Náš odborný poradce spolu s vámi provede analýzu situace v chovu – forma ustájení, zdravotní stav, průběh dojení atd.
 • Navrhne nejefektivnější řešení stávající situace a využití rezerv.
 • Podrobně proškolí za pomoci instruktážního videa obsluhující personál.
 • Intenzivně a pravidelně bude napomáhat při zavádění a kontrole správných postupů dojení či dezinfekce, které odpovídají standardům HACCP, do praxe.
Další služby jako ucelený systém pro Váš podnik
 • Pokud to situace vyžaduje, provedeme odběry (mléko, stěry z ploch, stěry z těla zvířete atd.) pro bakteriologické vyšetření pro stanovení antibiogramu a společně s vaším veterinárním lékařem pomůžeme určit správný postup při léčení zvířat nebo správný postup sanitace.
 • Náš odborný poradce vás bude pravidelně navštěvovat a napomáhat řešit aktuální situace dle vašich požadavků. Pravidelně bude provádět kontrolní dny, ze kterých bude proveden zápis o dosavadním průběhu, výsledcích a dalších úkolech pro obě strany.
 • Doveze vám veškeré potřebné čistící a dezinfekční prostředky až do vašeho skladu.
 • V případě potřeby zajistíme návštěvu zkušeného veterinárního lékaře s dlouholetou praxí v mnoha chovech České republiky.
Poradenství jako bezplatná služba zákazníkům

Výše popsaný poradenský servis provádíme u všech našich zákazníků a spolupracujících zemědělských podniků zcela zdarma. Víme totiž, že spokojený zákazník je naše nejlepší vizitka a odměna.

Naše cíle
 • Prevence
 • Maximalizace tržeb za mléko.
 • Zlepšení zdravotního stavu zvířat.
 • Vaše maximální spokojenost.
 • Zvýšení užitkovosti ve vašem chovu.
 • Získání co nejkvalitnějšího mléka.
 • Minimalizace ztrát a vícenákladů (odpadní mléko, náklady na léčení, snížená produkce při nemoci, vyšší brakace atd.).
 • Bezvadná hygiena a dezinfekce ve vašem chovu.