Co vám říkají struky vašich krav?

První obrannou linií krávy proti patogenům způsobujícím mastitidu jsou její struky. I při dokonalém dojení a čisté a suché podestýlce mohou být zdravé struky rozdílem mezi tím, zda se infekce objeví, nebo ne.  

Bodování struků je jednoduchý způsob, jak vyhodnotit zdravotní stav struků dojnic a zjistit krátkodobé a dlouhodobé účinky, ke kterým dochází při manipulaci se struky během dojení, uvedl Paul Virkler z Quality Milk Production Services na Cornellově univerzitě. Krátkodobé změny na struku vyhodnocují, zda je kráva spokojená s tím, jak byla dnes podojena, popsal na webináři Národní rady pro mastitidu (NMC). Problémy v této oblasti prodlužují dobu potřebnou k uzavření strukového kanálu, což vede k většímu riziku vzniku mastitidy z prostředí. Dlouhodobé účinky se zabývají změnami v průběhu času, které mohou rovněž přispívat k mastitidě, stejně jako problémy s dobrými životními podmínkami zvířat. 

Identifikace problému 

Pro správné hodnocení struků ve stádě poukázal Virkler na pokyny vypracované organizací Teat Club International. NMC má také na svých webových stránkách pro členy k dispozici portfolio obrázků a příčin. Vyhodnoťte 80 krav nebo 20 % stáda, podle toho, který počet je vyšší, uvedl. Hodnoťte struky do 60 sekund po sejmutí dojicí jednotky.  

Krátkodobé negativní dopady se prokáží: 

  • Barva struků. Červené nebo modré struky jsou abnormální. "Modrá barva znamená nedostatek kyslíku a my nechceme, aby se v takové situaci ocitla jakákoli tkáň," řekl Virkler. 
  • Otok u základny. Pozorování značky v místě, kde se návlečka nasazuje k vemeni, není důvodem k obavám, ale výrazný prstenec ano. Ten může být zřetelnější u otelených krav. 
  • Tvrdost na konci struku. Přejeďte prsty po struku, a pokud ucítíte otok, je to problém. Může se také objevit rozštěpení, které se pozná podle bílých stop, které zanechává návlečka. To znamená, že struk byl držen příliš dlouho bez přístupu kyslíku. 
  • Krvácení. Malé červené skvrny na konci struku ukazují na porušené cévy. To je důsledek příliš dlouhého podtlaku. Skvrny nakonec zmizí, ale poškozená tkáň je bolestivá. 

Dobrým měřítkem je, aby méně než 20 % krav mělo alespoň jeden struk s problémem barvy, otoku nebo tvrdosti a méně než 10 % krav vykazovalo krvácení, vysvětlil. Tyto problémy jsou často způsobeny problémy s podtlakem nebo pulsátorem nebo rutinou dojení, která vede k dlouhým obdobím bez toku mléka, když je přístroj připojen.   

Stav kůže struků a hyperkeratózu hodnotíme, aby bylo možné posoudit, k jakým dlouhodobým následkům dochází. Abnormální stav kůže může znamenat, že struk je suchý a šupinatý, nebo může jít o otevřené léze. Otevřenou lézi by mělo mít méně než 5 % krav. Pokud ji pozorujete u mnoha krav, možná budete muset snížit expozici drsným podmínkám prostředí nebo vlhkost podestýlky. 

Důvodem k obavám může být také množství keratinu na konci struku, pokud je nadměrné. "Neměli bychom krávě vyčítat, pokud má trochu hyperkeratózy. Měli bychom se jí zabývat, pokud se dostane do kategorie drsných a velmi drsných," řekl Virkler. Zvažte, co se děje, že struk takto reaguje.  

Pokud struky vašich krav vykazují známky opotřebení, možná budete muset zhodnotit své vybavení a zjistit, zda je podtlak a pulzace správná. Zkontrolujte rutinu dojení, abyste se ujistili, že krávy spouštějí mléko, a zhodnoťte čistotu prostředí krav. Vyhledání a řešení problému přidá do vašeho plánu kontroly mastitidy další vrstvu ochrany. 

Autor: Katelly Allen, associate editor 

Zdroj: www.hoards.com (online 23/02/2023)