Jaké jsou typy dipovacích prostředků?

Na trhu jsou různé typy dipovacích prostředků, každý s jinou oblastí použití. Výrobky lze zhruba rozdělit do tří skupin: 

 • Dezinfekční dipovací prostředky 

 • Bariérové dipovací prostředky 

 • Prostředky s pečujícím účinkem 

Dezinfekční dipovací prostředky 

 • Dezinfekční dipy ničí již přítomné patogeny. 

 • Tímto způsobem lze zabránit proniknutí patogenů z povrchu struku po dojení do vemene  

 • Tyto produkty jsou k dispozici na bázi různých účinných látek 

Dezinfekční dipovací prostředky se používají tam, kde byly testy (faremní kultivací nebo laboratorním vyšetřením) odhaleny patogeny. V tomto případě jsou užitečné látky, které tyto patogeny specificky ničí. To je důležité zejména v dojírně před dojením a po něm, aby se zabránilo přenosu nákazy z krávy na krávu prostřednictvím dojícího stroje. Bezprostředně po dojení je struk vydezinfikován a případné patogeny, které po dojení ulpěly na povrchu struku, jsou zlikvidovány. 

V oblasti dezinfekčních dipů jsou na trhu k dispozici výrobky založené na různých účinných látkách. Při výběru přípravku je důležité zajistit, aby základna účinné látky přesně odpovídala přítomnému patogenu. 

Nejčastěji se používají přípravky na bázi jódu, kyseliny mléčné nebo sloučenin chloru, zejména oxidu chloričitého nebo chlorhexidinu. K dispozici jsou však také přípravky na bázi polyhexamidu nebo kyseliny peroctové. 

Obecně platí, že kromě výběru správného dezinfekčního prostředku je důležité věnovat pozornost také správnému dávkování, protože tyto prostředky mohou mít při příliš vysoké koncentraci dráždivý účinek. Ze stejného důvodu hraje důležitou roli i bezpečnost práce. Výpary, které mohou vznikat z látek na bázi kyseliny peroctové nebo jódu, někdy představují nebezpečí pro dýchací cesty lidí i zvířat. 

Bariérové dipovací prostředky 

 • Bariérové dipovací prostředky vytvářejí na vemeni mechanický film. 

 • Tímto způsobem zabraňují pronikání patogenů z prostředí do vemene. 

 • Některé takové výrobky se obejdou téměř bez dezinfekčních látek. 

Zatímco dezinfekční přípravky primárně zabraňují přenosu infekce z vemene na vemeno po dojení, bariérové dipy jsou určeny proti infekci z prostředí. Taková onemocnění, která se nazývají také enviromentální, se mohou vyskytnout například v případě špatné hygieny ve stáji, kdy patogeny proniknou do vemene ležící krávy. 

Aby se tomu zabránilo, vytvářejí obvykle silnější a jasně zbarvené bariérové dipovací prostředky na vemeni film, který vydrží poměrně dlouho a poskytuje mechanickou ochranu. Někdy jsou k dispozici i přípravky, které neobsahují téměř žádné účinné látky a spoléhají se pouze na bariérový efekt. Proto je důležité aplikovat přípravek bezprostředně po dojení, kdy je kanálek vemene ještě otevřený, a tedy obzvláště náchylný k patogenům. 

Přípravky pro bariérové dipování (bez dezinfekce nebo s nízkým obsahem účinné látky) se proto nepoužívají primárně k hubení patogenů, které jsou již ve vemeni přítomny. Cílem je spíše zabránit mechanicky pronikání enviromentálních patogenů (z prostředí)  již od samého počátku. 

Prostředky s pečujícím účinkem 

 • Pečující dipy nemají žádný účinek na existující patogeny. 

 • Chrání zvíře tím, že preventivně podporují kondici pokožky struků. 

 • Pokožka struků zůstává pružná díky účinným látkám obsaženým v přípravku. 

 • Pro patogeny je mnohem obtížnější napadnout zdravé vemeno s dobrými ochrannými mechanismy. 

I v případě, že se ve stádě nevyskytuje bezprostřední infekce a je dodržována potřebná stabilní hygiena, mohou být použity prostředky s čistě ošetřujícím účinkem. Během dojení jsou vemena vystavena mechanickému namáhání, které představuje nezanedbatelnou zátěž pro kůži vemene, a to zejména při vysoké dojivosti. Podrážděná nebo poškozená kůže usnadňuje případným patogenům přilnout k vemeni a proniknout do něj. 

Z tohoto důvodu má i v případě, že se ve stádě nevyskytuje akutní infekce, smysl používat výživné dipy k udržení zdraví vemene. Většina infekcí mastitid ve stádech dojnic je stále způsobena nedostatečnou hygienou vemene, respektive možností proniknutí patogenů do vemene strukovým kanálkem. 

Mezi složky běžných pečujících přípravků patří alantoin, lanolin, glycerin nebo aloe vera. Ty zabraňují suché, křehké nebo popraskané kůži struků. 

Jediné, co je třeba poznamenat, je, že není snadné kombinovat dezinfekci a péči. Dezinfekční účinek je obvykle potlačen pečujícími složkami. Pokud jsou přítomny patogeny a jsou proto použity dezinfekční prostředky, je ošetřovací složka ve směsi obvykle nižší. Pečující dipy se proto používají především tehdy, když má být zachována hygiena vemene u již zdravého stáda. Někteří výrobci dipovacích prostředků již ovšem vyvinuli metodiky, jak zachovat vynikající dezinfekční účinnost i při vysokém obsahu pečujících komponentů.