Jód, kyselina mléčná nebo oxid chloričitý- různé účinné látky

V oblasti dezinfekčních dipovacích prostředků jsou na trhu výrobky na bázi různých účinných látek. Při výběru správného produktu je důležité mít přehled. Nejběžnější přípravky jsou založeny na následujících účinných látkách: 

 • Kyselina mléčná: spolehlivá organická kyselina, která je zcela rozložitelná. 

 • Jód: účinný a s velkým záběrem, i když je třeba věnovat pozornost přesnému složení přípravku. 

 • Sloučeniny chloru, zejména oxid chloričitý: vysoce účinný, ale také dlouhodobě dráždivý pro pokožku. 

Dipovací prostředek na bázi kyseliny mléčné 

 • Kyselina mléčná je velmi spolehlivě účinná a likviduje celou řadu patogenů. 

 • Jako organická kyselina je zcela odbouratelná. 

 • Výrobky na bázi kyseliny mléčné se obvykle pohybují ve vyšších cenových relacích. 

Ve srovnání s jinými účinnými látkami je kyselina mléčná organickou kyselinou, která se sama rozkládá, aniž by zanechávala zbytky. To je velká výhoda těchto dipovacích prostředků. Ve prospěch výrobků na bázi kyseliny mléčné hovoří také skutečnost, že jsou velmi spolehlivými prostředky proti široké škále patogenů a jsou účinné mimo jiné také proti plísním. 

Dipovací prostředky na bázi jódu 

 • Jód je považován za účinný a s velkým dezinfekčním záběrem. 

 • Důležité je přesné složení příslušného výrobku. 

 • Dezinfekční účinek má pouze volný jód. 

 • Je třeba vzít v úvahu také vznik jodových par při aplikaci. 

Velmi účinné a s velkým záběrem účinnosti jsou prostředky, jejichž účinek je založen na bázi jodu. U těchto prostředků je důležité pečlivě číst složení. Jód je sám o sobě rozpustný jen v omezené míře, proto se používají různé nosiče. 

Rozhodujícím faktorem pro účinnost jodového dipu je obsah volného jódu, protože dezinfekční účinek má pouze čistý jód. Opakovaně se na trhu objevují levné výrobky, které inzerují údajně vysoký obsah jódu, který však není ve volné formě a tedy dostupný pro proces dezinfekce. Pokud je ve výrobku volně dostupné pouze malé množství jódu, je účinnost těchto přípravků značně omezena. 

Rozhodující nevýhodou těchto přípravků je tvorba jodových par, které mohou mít dráždivý až iritační účinek na dýchací cesty uživatele i zvířete. 

Výrobky na bázi oxidu chloričitého 

 • Tyto produkty jsou vysoce účinné. 

 • Zároveň však mají při delším používání dráždivý účinek na kůži struků. 

 • Proto by se tyto přípravky měly používat pouze po omezenou dobu. 

 • Je třeba také dodržet správnou koncentraci účinné látky, aby nedošlo k poškození pokožky. 

Dezinfekční dipy na bázi účinné látky oxidu chloričitého by se měly používat pouze po omezenou dobu. Jsou mimořádně účinné proti patogenům, ale zároveň velmi dráždí ošetřovanou pokožku. 

Stejně jako u jiných účinných látek je i při použití sloučenin chloru důležité dbát na správnou koncentraci. Jedná se o velmi účinné látky, které však mohou při nesprávném složení způsobit škody.