Kvalita mléka může přinést tržní výhodu

Když farmy rostou, může být obtížnější udržet určitou úroveň kvality. Zaměstnanci se mohou rozptýlit, což může vést k chybám při dojení, k tomu, že telata nejsou krmena mlékem o správné teplotě, že uličky nejsou udržovány tak čisté, jak by měly být, a k řadě dalších věcí. Totéž lze říci o podniku, který inovuje své podnikání a začne expandovat.   

Právě na toto téma hovořil na regionálním setkání Národní rady pro mastitidu v Lansingu ve státě Michiganu Greg Soehnlen z Asociace producentů mléka v Michiganu (MMPA).   

"Jeden ze zpracovatelských závodů sídlí v Ohiu a dnes se naše mléko dodává až na Floridu. Takový přepravní výkon má za následek řetězovou reakci změn, které je třeba provést," řekl Soehnlen.   

Když společnost začala zkoumat, jak daleko může dojet, ovlivnilo to kvalitu mléka, ale kvalita mléka má vliv i na inovace. Pokud kvalita mléka neodpovídá požadavkům, jeho přeprava do vzdálenějšího místa nebude fungovat. Kvalita však může znamenat mnoho různých věcí kromě nízkého počtu somatických buněk. Důležitá je také trvanlivost.   

Soehnlen hovořil o rozdílech v kvalitě mléka v různých státech a obchodních řetězcích. Například pokud mléko nebylo správně chlazeno, kvalita výrobku se snížila v době, kdy se dostal ke spotřebiteli. Když se objevily problémy s trvanlivostí, začaly restaurace nahrazovat mléčné výrobky v podávaných pokrmech a nápojích mléčnými alternativami.   

"To je výhoda mléčných alternativ, jako je mandlové mléko, protože je neomezuje doba trvanlivosti," zmínil Soehnlen.   

Když však družstvo upravilo kvalitu mléka jeho zpracováním, obchody vrátily mléčné výrobky do nabídky.   

Byl to problém, který potřeboval řešení od potravinářských vědeckých a marketingových týmů. Upravili zpracování a pomohli zákazníkům pochopit, jak je třeba s výrobky zacházet, aby byla zachována jejich kvalita. Během těchto procesů učení zjistili, že kvalita mléka je neustále se vyvíjejícím standardem. 

Kvalita mléka může začínat na farmě - v dojírně, ve stáji s vazným ustájením nebo v robotu - ale tato práce pokračuje i daleko za jeho získáním, možná i v nejvzdálenějších končinách země nebo světa. Se zdokonalující se technologií, většími znalostmi o zpracování mléka a širokou nabídkou mléčných výrobků na trhu jsou možnosti nekonečné. 

Autor: Mikayla Pepr (2022 Hoard’s Dairyman editorial intern) 

Zdroj: www.hoards.com (online 14/08/2023)