Nevyhazujte přebytečné mléko

Navzdory pokroku dosaženému v oblasti zdraví vemene je mastitida stále nejčastějším onemocněním dojeného skotu. Ve skutečnosti se na každé laktaci objeví klinický případ u 20-40 % krav, uvedla Pam Rueggová během výročního zasedání Národní rady pro mastitidy. 

Mezi případy mastitidy v laktaci a zaprahnutím antibiotiky je většina antibiotik používaných na mléčných farmách určena na intramamární infekce, pokračovala profesorka Michiganské státní univerzity. "Pokud chceme snížit používání antimikrobiálních látek, musíme se zaměřit na léčbu mastitid," popsala. Menší používání antibiotik přispívá ke snížení rezistence vůči antibiotikům a zároveň šetří farmám peníze a čas na léčbu. 

Náklady na mastitidu zahrnují jak přímé náklady, jako jsou případná antibiotika, tak nepřímé náklady, mezi které patří vyřazené mléko. Zatímco prevence mastitid je nákladově nejefektivnějším způsobem, jak tyto výdaje omezit, Rueggová se zaměřila na to, jak lze zavedením přesných protokolů léčby mastitid zabránit nadměrným nákladům, když se případy objeví. 

Její tým zkoumal 37 farem, aby zjistil, jakým způsobem mastitidu léčí a jaké náklady jim vznikají. Rueggová si nejprve všimla, že téměř třetina farem nepoužívá u případů mastitidy žádná antibiotika. "To je posun, na který bychom měli být hrdí," řekla. 

U farem, které antibiotika používaly, byly zjištěny závažné rozdíly v nákladech v závislosti na množství vyřazeného mléka. Často to bylo způsobeno tím, že farmy léčily krávy déle, než bylo uvedeno na etiketě, protože mléko stále vypadalo špatně, uvedla Rueggová. Toto použití nad rámec doporučení však znamená, že krávy jsou vystaveny delšímu zadržování mléka - což znamená, že se do kanalizace vypouští více mléka.  

Výzkumný tým určil náklady na každý pozorovaný případ mastitidy pomocí průměrné produkce mléka krávy v době diagnózy a průměrné ceny mléka v daném měsíci. Zjistili, že náklady na jeden případ mastitidy se pohybují mezi 120 a 350 dolary, přičemž průměrná hodnota je 192 dolarů. Více než polovina těchto nákladů podle Rueggové připadá na vyřazené mléko.  

Je snadné pochopit, jak další dny zadržování mléka rychle zvyšují náklady na případ mastitidy. Vyvinuli rovnici korelující dobu zadržování mléka a náklady na léčbu s celkovými náklady na případ. Na příkladu 25 % výskytu mastitidy a pouhého jednoho dne léčby navíc při zadrženém mléce Rueggová ilustrovala, že farmě mohou za rok vzniknout dodatečné náklady ve výši 18 000 USD. 

Více mléka se také vyřazuje, když se krávy s vyšší užitkovostí léčí na mastitidu. Rueggová ve své studii například uvedla, že ošetření krávy na první laktaci kvůli mastitidě stojí 163 USD a ošetření krávy na třetí laktaci 196 USD. Případ mastitidy na konci laktace stál přibližně 185 USD, zatímco případ na vrcholu produkce v průměru 218 USD.  

Vybírejte, koho léčit, s rozmyslem 

Jediný způsob, jak tyto náklady získat zpět, je, že kráva bude dojit ještě asi tři až čtyři měsíce po odeznění infekce, uvedla Rueggová. To znamená, že bychom se měli rozhodnout léčit pouze krávy, které zůstanou ve stádě po tuto dobu a mají infekci, která bude reagovat na léčbu antibiotiky. 

Hodnota antibiotické léčby spočívá v rozpětí mezi spontánním vyléčením a možností vyléčení pomocí antibiotik, vysvětlila Rueggová. Srovnala, že spontánní vyléčení mastitidy způsobené Staph. aureus je asi 10 %, zatímco případ způsobený E. coli má asi 95 % šanci na samovolné vyléčení. Proto je mnohem vyšší mezní přínos použití antibiotik v případě Staph. aureus. Z této logiky vyplývá, proč má kultivace vzorků mléka smysl pro určení způsobu léčby. Neléčení nezávažných klinických případů nemá vliv na mléčnou užitkovost, poznamenala Rueggová. 

Mastitida je v chovech dojnic stále nákladná, ale když se vyskytne, můžeme omezit výdaje tím, že se nejprve ujistíme, že léčíme krávy, které z ní budou mít prospěch, a že se nám vrátí ztráty za antibiotika a vyřazené mléko. Dodržování uvedených protokolů je pak rozhodující, abychom se vyhnuli dalšímu zadržování mléka. 

Autor: Kately Allen (associate editor) 

Zdroj: www.hoards.com (online 8/3/2024)