Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

  1. 1.       Totožnost správce osobních údajů

1.1:      Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma:

 Go Exclusive s.r.o.

Sídlo:

 Třemošná, Úzká 313, PSČ 330 11

Kontaktní údaj:

 Ivo Žlábek (ivo@zlabek.com)

1.2:      Uživatel webového prostředí

Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti společnosti:

obchodní firma:

Eurofarm systems s.r.o.

Sídlo:

Puclice 72, PSČ: 345 61

IČ:

26360756

Kontaktní údaj:

info@eurofarm.cz

Dále též „společnost EUROFARM“.

  1. 2.       Kategorie osobních údajů

2.1:      osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2:      osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

  1. 3.       Účely zpracování osobních údajů

Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

-          vyřízení Vaší žádosti

-          zodpovězení Vašeho dotazu

-          splnění Vaší objednávky

-          zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

-          zajištění síťové bezpečnosti

-          technické účely

-          statistické účely

-          zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

  1. 4.       Právní tituly ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

-          Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů

-          plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi společností EUROFARM a přímo Vámi

-          oprávněný zájem správce OÚ

-          oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.

 

4.1:      Oprávněný zájem správce OÚ:

-          zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o činnost společnosti EUROFARM (o její výrobky či služby)

-          zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi společností EUROFARM a návštěvníky jejích webových stránek

-          zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery společnosti EUROFARM.

4.2:      Oprávněný zájem jiné osoby:

-          pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o nabídkovém sortimentu společnosti EUROFARM

-          zájem na zajištění kvalitní komunikace se společností EUROFARM

-          zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se společností EUROFARM.

  1. 5.       Práva subjektů osobních údajů:

-          právo na přístup k OÚ

-          právo na opravu OÚ

-          právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR

-          právo na omezení zpracování OÚ

-          právo vznést námitku proti zpracování OÚ

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

  1. 6.       Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu společnosti EUROFARM, nejsou nikam dále předávány.

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

  1. 7.       Režim obchodních sdělení

Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

  1. 8.       Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou

Společnost Eurofarm systems s.r.o. zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

 

Informace pro subjekty osobních údajů: