Počet somatických buněk, ukazatel kvality mléka

Počet somatických buněk (PSB) je hlavním ukazatelem kvality mléka. Většinu somatických buněk tvoří leukocyty (bílé krvinky), které se ve zvýšené míře objevují v mléce obvykle jako imunitní reakce na patogen způsobující mastitidu, a malý počet epitelových buněk, což jsou buňky produkující mléko, které se při infekci vylučují z vnitřku vemene.  

PSB se kvantifikuje jako počet buněk na ml mléka. Obecně řečeno:  

  • PSB 100 000 nebo méně znamená, že se jedná o "neinfikovanou" krávu, u které nedochází k významným ztrátám produkce v důsledku subklinické mastitidy. 

  • Hraniční hodnota PSB 200 000 již napovídá, že kráva může být infikována mastitidou.  

  • U krav s výsledkem vyšším než 200 000 je vysoce pravděpodobné, že jsou infikovány alespoň v jedné čtvrtině. 

PSB v mléce se zvyšuje po otelení, kdy se produkuje mlezivo předtím, než se kráva usadí v laktaci, a má tendenci stoupat ke konci laktace, pravděpodobně v důsledku koncentračního účinku menšího množství produkovaného mléka. PSB se však liší v důsledku mnoha faktorů, včetně sezónních vlivů a vlivu managementu.  

Chovatelé dojnic jsou finančně odměňováni za nízké PSB ve stádě a penalizováni za vysoké, protože počet buněk odráží kvalitu produkovaného mléka a to, jak mastitida může ovlivnit jeho složky. To má vliv na schopnost uchování mléka, jeho chuť a na to, jak dobře se z něj dají vyrábět další mléčné výrobky, jako je jogurt nebo sýr. Ve smlouvách o dodávkách mléka je často definováno několik "prahových hodnot" PSB a případné bonusy za jejich dosažení. Evropská unie považuje mléko s PSB vyšším než 400 000 za nevhodné k lidské spotřebě.  

Nižší PSB v podstatě znamená lepší zdraví zvířat, protože somatické buňky pocházejí pouze z vnitřku vemene zvířete. Sledování PSB je důležité, protože se zvyšujícím se počtem somatických buněk klesá mléčná užitkovost. To se děje především v důsledku poškození mlékotvorné tkáně ve vemeni způsobeného původci mastitid a jimi produkovanými toxiny, zejména při ztrátě epitelových buněk.  

Zvláště nízký počet somatických buněk je někdy považován za známku špatné imunitní reakce, ale obecně to nemusí být pravda; může jít o případ, kdy je prostě nízká úroveň aktuální infekce. Imunitní odpověď se nejlépe měří podle toho, jak rychle imunitní systém reaguje na výzvu k onemocnění, nikoli podle toho, kolik bílých krvinek je přítomno předtím, než dojde k infekci.  

Počet bílých krvinek obvykle odráží reakci na nakažlivé patogeny mastitidy: naproti tomu počet bakterií  (Bactoscan) ukazuje úroveň bakteriální kontaminace z vnějších zdrojů, jako je nedostatečné čištění dojícího zařízení nebo špatná příprava vemene a struků před dojením, a může naznačovat vysokou úroveň environmentálních patogenů. 

Zdroj: www.ahdb.ork.uk (online 14/09/2022)