EUROFARM KONCEPT 100 000

  

Vyvinuli jsme pro spolupracující zemědělské chovy zcela nový a unikátní poradenský Koncept 100 000. Cílem konceptu je dosažení vynikajícího zdravotního stavu mléčné žlázy všech dojnic a dosáhnout tak maximální kvality, užitkovosti i zpeněžení mléka. Číslovka 100 000 v názvu konceptu odkazuje na optimální cílovou hodnotu počtu somatických buněk na úrovni stáda. Podívejte se, jak může pomoc i vám.

1Jedním ze stěžejních faktorů ovlivňující čistý příjem mléčné farmy je počet somatických buněk (PSB). Jedná se totiž o ukazatel celkové výkonnosti, managementu, zdraví a chovu zvířat. Eurofarm systems nabízí pro spolupracující zemědělské chovy unikátní poradenský přístup Koncept 100 000, jenž má za cíl dosáhnout ještě lepších výsledků zdraví a produkce mléka.

PŘEDSTAVENÍ
KONCEPTU A PARTNERA
PRO VÁŠ CHOV
Využijte odborné znalosti
i praktické zkušenosti našich poradců.

   

 

   

2

ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍ
SITUACE V CHOVUPrvním krokem ke spolupráci je důkladné vyhodnocení aktuální faremní situace. Při vstupní analýze chovu se soustředíme především na sběr základních informací o farmě. Dosahování stanovených cílů pak řešíme individuálně; tempo, jednotlivé kroky i cílovou hodnotu PSB stanovíme vždy společně.

Prvním krokem ke spolupráci je důkladné
vyhodnocení aktuální faremní situace.

   

 

   

3Výstupem úvodního auditu je podrobná zpráva a prezentace optimálního konceptu spolupráce včetně doporučení postupů pro dlouhodobé zlepšení zdravotního stavu vašeho stáda. Po odsouhlasení podmínek spolupráce náš odborný poradce zpracuje individuální cenovou nabídku a navrhne nejefektivnější řešení stávající situace a využití rezerv.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
SPOLUPRÁCE
Návrh nejefektivnějšího řešení
stávajících překážek a využití rezerv.

   

 

   

4

ZAVEDENÍ
STANDARDIZOVANÝCH
POSTUPŮ DO PRAXEVypracovali jsme konkrétní postupy a detailní checklisty či standardizované postupy pro všechny rozhodující činnosti. Naše pracovní postupy jsou prověřené mnohaletými praktickými zkušenostmi a výsledky. Odborný poradce vás bude pravidelně navštěvovat a napomáhat řešit aktuální situace dle vašich požadavků.

Pracovní postupy prověřené mnohaletými
praktickými zkušenostmi a výsledky.

   

 

   

5Cílem konceptu je dosažení vynikajícího zdravotního stavu mléčné žlázy všech dojnic.
Prioritou Eurofarm systems je vysoká odbornost našeho poradenského týmu, špičkové výsledky a spokojení chovatelé, jejichž dojnice jsou zdravé, užitkové a ziskové.

DOSAŽENÍ
A TRVALÉ UDRŽENÍ
POŽADOVANÉHO STAVU
Kontinuální a systematická práce
k trvalému udržení zdravé mléčné žlázy.

 

Udělejte první krok! Kontaktujte nás pro více informací.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz
Poradenský Koncept 100 000 využívá pro dosažení výsledků pečlivě vypracovaný systém analýzy, vyhodnocení, realizace a kontroly dílčích kroků až po dosažení stanovené cílové hodnoty PSB. Na poradenském systému se podíleli jak odborní poradci a specialisté Eurofarm týmu se svými mnohaletými zkušenostmi z mnoha chovů, tak i zahraniční experti a odborníci z různých souvisejících oborů.  
Při dosahování stanovených cílů postupujeme na každé farmě individuálně, tempo, jednotlivé kroky i cílovou hodnotu PSB stanovíme vždy společně s chovatelem a následně jej aktivně provádíme jednotlivými kroky tak, aby vše proběhlo v souladu s podmínkami a možnostmi daného chovu. 
Prioritou Eurofarm systems je vysoká odbornost našeho poradenského týmu, špičkové výsledky a spokojení chovatelé, jejichž dojnice jsou zdravé, užitkové a ziskové. 
 
ŘÍZENÍ ZISKOVOSTI - o PSB 100 000 má smysl usilovat!
Intenzivní a cílené snižování počtu somatických buněk (PSB) na co nejnižší úroveň - dokonce i na hodnoty nižší, než byla dosud uznávaná výše 200 000 – vede v chovu dojného skotu k větší ziskovosti. Pouhé sledování a udržování PSB nestačí, protože snižováním somatických buněk se snažíte zvýšit produktivitu dojnic a bojovat proti mastitidě, nejnákladnějšímu onemocnění v chovu dojných krav. 

Skutečně zdravá a výkonná stáda dosahují velmi nízkých hodnot PSB, často až kolem magické hranice 100 000/ml. To, že takto nízké hodnoty mají pro chovatele své opodstatnění, je možné demonstrovat například porovnáním ztráty užitkovosti dojnic, které mají PSB 200 000 s kravami se 100 000 somatických buněk v jednom mililitru. U holštýnských krav činí rozdíl v průměru 1,5 litru mléka denně a u červenostrakatých krav zhruba 1 litr denně. To může v závislosti na užitkovosti a velikosti stáda znamenat roční ztráty v produkci mléka ve výši několika milionů korun.

Kroky, bez kterých to nepůjde:  

 1. Zavedení strategie řízení zdravotního stavu dojnic, která zahrnuje aktivní sledování PSB u jednotlivých krav a nových infekcí.  
 2. Předcházení novým případům - míra nově vzniklých infekcí je v období stání na sucho výrazně vyšší než v období laktace. 
 3. Snížení rizika přenosu a výskytu mastitidy a používání léčebných přípravků.

Kontrolní program mastitid v rámci Eurofarm Koncept 100 000 zahrnuje:
 • Zjištění a vyhodnocení aktuálního stavu v jednotlivých oblastech (u všech kategorií zvířat) 
 • Rekapitulace a stanovení cílů pro zdraví vemene 
 • Kontrola stavu, údržba čistého, suchého a pohodlného prostředí  
 • Správné postupy dojení (s ohledem na technologii dojení) 
 • Správná údržba a používání dojícího zařízení 
 • Dobrá evidence záznamů 
 • Vhodná léčba mastitidy během dojení 
 • Efektivní management suchostojných krav 
 • Údržba biologické bezpečnosti pro nakažlivé patogeny a zacházení s chronicky infikovanými krávami  
 • Pravidelné sledování zdravotního stavu vemene

Začněte hned! Domluvte si návštěvu vašeho Eurofarm poradce.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz
Proč by měli chovatelé chtít snižovat hranici PSB svých krav na 100 000?
 • Snižování nákladů na chov dojnic - zdravá kráva je vždy ekonomičtější než nemocná kráva. Do této kategorie snížení nákladů patří například vylévané mléko, náklady na léčivé přípravky, snížení produkční kapacity vemene, brakace – respektive dlouhověkost a s ní související celoživotní užitkovost.  
 • Zvýšení profitability a tržeb - sem patří například vyšší užitkovost a tržnost, příplatky za množství a kvalitu, tržby za prodej zvířat (při optimální míře brakace) atd.  
 • Pozvednutí chovatelské image - výše somatických buněk, produkce a kvalita mléka jsou nejpřesvědčivější parametry ukazující úroveň chovu.  
 • Vnímání spotřebitelskou veřejností - snižování spotřeby antibiotik, méně nemocných zvířat obecně, méně stresu a bolesti. Společnost chce vidět krávu jako spokojeného živého tvora, nikoliv jako robota na výrobu mléka.  
 • Zdravotní a manažerské přínosy – zlepšení imunity, méně výkyvů ve zdravotním stavu i při nárazových událostech (počasí, vakcinace, krmení…), snížení brakace, nižší infekční tlak, zvýšení užitkovosti a podobně. Nejnáchylnější na onemocnění vemene jsou často dojnice s vysokou užitkovostí, tedy ta geneticky nejcennější zvířata ve stádě. Ta je potřeba aktivně chránit.
Začněte už dnes, neodkládejte změnu na zítra. Součástí konceptu je také:
 • Smluvní bonusy, množstevní slevy na čistící a dezinfekční prostředky a další cenová zvýhodnění na ostatní produkty v sortimentu Eurofarm systems 
 • Přímý telefon na poradce a možnost konzultovat nenadálé situace 
 • Kontrolní dny zaměřené na zdravotní stav mléčné žlázy 
 • Přístup k checklistům a standardním postupům  
 • Možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů Eurofarm systems 
 • Newsletter 
Nejčastější otázky, na které se nás ptáte:
Je 100 000 PSB vůbec možné?
Možná je to překvapivé, ale ano. Například ve Wisconsinu mělo průměrný počet SB z KU do 100 000 úctyhodných 80 % krav. Je třeba doplnit i to, že se zde bavíme o více než 400 000 dojnicích ve skupině podniků s užitkovostí nad 11 000 litrů mléka. Stejně tak se na tuto hranici "zdraví vemene" dívají i v sousedním Německu. Je tedy evidentní, že dosažení těchto výsledků je nejen reálné, ale se stále se zlepšující úrovní managementu v chovu krav je to jednoznačná cesta do budoucna.
Může být PSB příliš nízký, a pokud ano, jak nízký je příliš nízký?
Zdravé dobře živené krávy s nízkou individuální hodnotou PSB 50 000 (možná i méně) se nezdají být v přirozených podmínkách náchylnější k infekcím. Stádo s počtem PSB 100 000 nebo méně je dosažitelné a žádoucí jak pro zdraví krav, tak pro jejich produktivitu.
Pro koho je Koncept 100 000 určený?
Koncept 100 000 je určený pro každý podnik, který je progresivní, má chuť a potenciál své výsledky, tržby a prestiž posouvat dál. Je to výzva pro vedení živočišné výroby a vlastně celého podniku. Však také farmy, které se pyšní už dnes nejlepšími výsledky, mají nastavené systémy práce a management stáda. Takové chovy mají obrovský potenciál své výsledky ještě zlepšit, posunout hranice toho, co je vnímáno jako zdravé vemeno a maximalizovat finanční efekt z chovu dojnic.
Nepředstavuje tento přístup příliš mnoho práce a nárůst byrokracie?
Koncept je určený pro ty, kteří budou mít ambice této hranice dosáhnout. Těm jsme připraveni na této cestě pomoci, aby se k cíli dostali co možná nejkratší a nejjistější cestou. Vždy budeme postupovat individuálně a po jednotlivých krocích a etapách. Podle výchozí situace si vždy společně s chovatelem stanovíme příští metu a k té budeme společně směřovat. A když ji docílíme, můžeme si stanovit novou a laťku zvednout. Vždy to bude výzva. Ale výsledek za to rozhodně stojí a vynaložené úsilí bohatě odmění.
 
Jak to funguje?
 1. Kontaktujte nás přes poptávkový formulář, zavolejte nám na 724 199 838 nebo napište na info@eurofarm.cz. 
 2. Nejpozději následující pracovní den vás kontaktuje náš zástupce pro váš region a dohodne si úvodní schůzku v rozsahu ca. 2 hodin. 
 3. Na úvodní schůzce představí podrobnosti konceptu a zjistí základní informace o situaci na farmě. 
 4. Navrhne termín nezávazného auditu farmy odborným poradcem. 
 5. Odborný poradce podrobně prozkoumá všechny oblasti ovlivňující zdraví mléčné žlázy a důkladně zhodnotí aktuální stav. 
 6. Vyhodnotí výsledky a sestaví individuální plán spolupráce. 
 7. Navrhne nejefektivnější řešení stávajících překážek a využití rezerv. 
 8. Společné vytvoření strategie pro dosažení cílů, případně úprava stávajících strategií. 
 9. Vytvoření pracovního programu pro realizaci strategie. 
 10. Pravidelně kontroluje dodržování postupů a navrhuje nápravu případných nedostatků nebo nově zjištěných závad.
Co je na našem konceptu vyjímečné?
Ucelený pohled na výrobu
Eurofarm Koncept 100 000 nabízí zcela nový poradenský přístup, jenž má za cíl dosáhnout právě ještě lepších výsledků zdraví a produkce mléka. Vypracovali jsme konkrétní postupy a detailní vstupní analýzy chovů či standardizované postupy pro všechny činnosti, kde je to opodstatněné. V každém chovu postupujeme individuálně podle výchozí situace i faktorů, které ovlivňují konečný výsledek. Společně s chovatelem a s ohledem na jeho priority a možnosti stanovujeme průběžné cíle a úkoly, a ty pak pravidelně zavádíme, upravujeme a vyhodnocujeme.
Odborný poradenský servis na nejvyšší úrovni
Za odborností a znalostmi našich terénních specialistů stojí mnoho let zkušeností, praxe a vzdělávání předními evropskými experty. Odborné poradenství na nejvyšší úrovni zajišťujeme pravidelně přímo u vás na farmě na území celé České republiky. Aktivně vám pomáháme dosáhnout co největšího množství kvalitního mléka, zaměřujeme se na zdraví mléčné žlázy a celkový zdravotní stav dojnic, na dojení a dojící techniku.
18 let zkušeností
Naše koncepty v oblasti zdraví mléčné žlázy, ekonomiky získávání mléka a jeho kvality úspěšně fungují již téměř 20 let. Úspěšní chovatelé si na nás cení vysokých odborných znalostí, aktivního specializovaného poradenství, nadstandardních služeb na vysoké úrovni,  efektivního pracovního systému i vynikajících výsledků dosažených na desítkách chovů v ČR.

Váháte? První schůzka je nezávazná, zjistěte, kde máte rezervy.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz