PORADENSTVÍ NA FARMÁCH S DOJÍCÍMI ROBOTY

Na rozdíl od farem s konvenčními systémy dojení se na farmách s dojicími roboty zaměřujeme v poradenství především na prostředí a samotné používání automatických dojicích systémů (ADS). Důvodem je to, že s výjimkou několika nastavení (jako je systémový podtlak, parametry stimulace a pulzace, prahové hodnoty pro přijetí) lze v technologii ADS jen velmi těžko cokoli měnit. Proto je důležité minimalizovat stále rozšířené technické nedostatky dojení automatických dojicích systémů (například nestabilní podtlak při dojení kvůli chybějícím sběračům) pomocí optimálních intervalů dojení.

POradenstvi-dojici-roboty

V této souvislosti se při poradenství zaměřujeme zejména na následující body:
  • Zvláštnosti automatického dojení
  • Konzultace výstavby stájí, varianty pohybu zvířat
  • Možnosti uspořádání automatických dojících systémů
  • Nastavení kontrolních parametrů a pracovních protokolů
  • Řízení stáda, kontrolní dny
Velký důraz v našem poradenství u ADS klademe rovněž na dostatečnou celkovou hygienu všech součástí zajišťující transport mléka, strukových násadců a oddojovacích pohárků v souvislosti se zvýšeným počtem choroboplodných zárodků v nádržích na mléko v mnoha provozech s ADS.

 

Udělejte první krok! Kontaktujte nás pro více informací.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz