PORADENSTVÍ NA FARMÁCH S KONVENČNÍ DOJÍCÍ TECHNIKOU
 
Aktivně vám pomáháme, díky ucelenému systému poradenství, služeb a výrobků, řešit zdravotní stav zvířat, zvyšování mléčné užitkovosti, hygienu a další situace, které mohou v chovu nastat.

Při klasickém dojení se náš poradenský koncept zaměřuje primárně na technologii, rutinu a hygienu dojení. Protože dojení má rozhodující vliv na zdraví vemene a výtěžnost mléka prostřednictvím jeho účinků na stav struku a vyprazdňování vemene. V praxi to znamená cílené vyhledávání a potlačování mastitid, postupné zavádění standardizovaných postupů dojení do praxe přímo na dojírně s dojicím personálem, rozbory zdravotního stavu stáda atd.

Poradenstvi
Poradenský servis se konkrétně sestává z následujících služeb:
  • Analýzu situace v chovu – forma ustájení, zdravotní stav, průběh a hygiena dojení, práce dojičů, dojící technika atd.
  • Návrh nejefektivnější řešení stávající situace a využití rezerv.
  • Bezplatný komplexní poradenský servis odborného poradce a řešení aktuálních situací v chovu. Pravidelné konání kontrolních dnů, ze kterých bude proveden zápis o dosavadním průběhu, výsledcích a dalších úkolech pro obě strany.
  • Proškolení personálu v oblasti správné rutiny dojení, získávání kvalitního mléka, udržení dobrého zdravotního stavu mléčné žlázy a dezinfekce v zemědělské prvovýrobě na podnikových farmách.
  • Zavádění a kontrola správných postupů dojení či dezinfekce, které odpovídají standardům HACCP, do praxe.
  • Odběr vzorků mléka na bakteriologické vyšetření s laboratorním vyhodnocení a doporučení dalšího postupu.
  • Biotechnické kompletní měření dojírny s písemným vyrozuměním o výsledcích tohoto měření.
  • Měření přístrojem LactoCorder - vyhodnocení účinnosti stimulace (přípravy na dojení) a případná náprava postupů tak, aby byla rychlost dojení a kvalita vydojení na nejvyšší možné úrovni. Kupující obdrží vyrozumění o výsledcích tohoto měření.

Udělejte první krok! Kontaktujte nás pro více informací.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz