PORADENSTVÍ V CHOVECH PRASAT A DRŮBEŽE

1Nová divize společnosti Eurofarm systems působící v segmentu prasat a drůbeže se zaměřuje na odbornou poradenskou činnost v oblasti zoohygieny, welfare a biosekurity chovu. Součástí poradenství jsou osvědčené přípravky od firmy Calvatis, které jsou určeny speciálně pro tyto chovy.

PŘEDSTAVENÍ
KONCEPTU SPOLUPRÁCE
Využijte odborné znalosti a praktické
zkušenosti našich poradců.

   

 

   

2

ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍ
SITUACE V CHOVUPrvním krokem ke spolupráci je důkladné vyhodnocení aktuální faremní situace. Při vstupní analýze chovu se soustředíme především na sběr základních informací o farmě. Dosahování stanovených cílů pak řešíme individuálně; tempo, jednotlivé kroky i konkrétní cílové hodnoty stanovíme vždy společně.

Prvním krokem ke spolupráci je důkladné vyhodnocení aktuální faremní situace.

   

 

   

3Výstupem úvodního auditu je podrobná zpráva a prezentace optimálního konceptu spolupráce. Pro každý chov individuálně nastavíme hygienická pravidla včetně jejich evidence, kalkulace spotřeby a nákladů na použité přípravky, proškolení personálu a v některých případech zajistíme i přímo jejich odbornou aplikaci.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
SPOLUPRÁCE
Návrh nejefektivnějšího řešení
stávajících překážek a využití rezerv.

   

 

   

4

ZAVEDENÍ NEJEN
STANDARDIZOVANÝCH
POSTUPŮ DO PRAXEVypracovali jsme konkrétní postupy a detailní checklisty či standardizované postupy pro všechny rozhodující činnosti. Naše pracovní postupy jsou prověřené mnohaletými praktickými zkušenostmi a výsledky. Odborný poradce vás bude pravidelně navštěvovat a napomáhat řešit aktuální situace dle vašich požadavků.

Pracovní postupy prověřené praktickými
zkušenostmi.

   

 

   

5Cílem poradenského konceptu je dosažení maximální spokojenosti a ziskovosti všech zákazníků.
Prioritou Eurofarm systems je vysoká odbornost našeho poradenského týmu, špičkové výsledky a spokojení chovatelé, jejichž zvířata jsou zdravé, užitkové a ziskové.

DOSAŽENÍ
A TRVALÉ UDRŽENÍ
POŽADOVANÉHO STAVU
Kontinuální a systematická práce
k trvalému udržení zdravého chovu.

Začněte hned! Domluvte si návštěvu vašeho Eurofarm poradce.

phone 735 973 445
email info@eurofarm.cz

 

Zajištění zdraví zvířat ve stáji je nezbytnou součástí výrobního procesu citlivého na hygienu v zemědělství. Nedostatečná hygiena ohrožuje populaci zvířat a má zásadní vliv na úspěch podnikání. V moderním chovu zvířat je proto nezbytné pravidelné čištění a dezinfekce. Nová divize společnosti Eurofarm systems působící v segmentu prasat a drůbeže se zaměřuje na odbornou poradenskou činnost v oblasti zoohygieny, welfare a biosekurity chovu. Součástí poradenství jsou osvědčené přípravky od firmy Calvatis, které jsou určeny speciálně pro tyto chovy.

V chovech prasat a drůbeže řešíme komplexně problematiku a poradenství v oblasti zoohygieny, biosekurity a welfare
  • Snadné zavádění hygienických opatření bez nutnosti vysokých investic
  • Výběr správných prostředků pro mytí a dezinfekci
  • Ukázka vhodné aplikace a proškolení zaměstnanců
  • Optimalizace výkonu zařízení a omezení plýtvání prostředky
  • Kontrola kvality – provedení kontrolních stěrů dle ČSN EU 4833 – kontrola účinnosti dezinfekce a jejich vyhodnocení
  • Zpracování rozpočtu na míru jednotlivých farem – kontrola spotřeb a možnost plánování
  • Spolupráce s regionálním DDD firmami
  • Hygiena pitné vody na míru
  • Poradenství ohledně dotačních titulů
  • Testování nových postupů
Spolupracujeme s řadou tuzemských i zahraničních odborníků a praktikujeme osvědčené ale i inovativní řešení a koncepty. Naším cílem je dosažení maximální spokojenosti a ziskovosti všech zákazníků. Pro každý chov individuálně nastavíme hygienická pravidla včetně jejich evidence, kalkulace spotřeby a nákladů na použité přípravky, proškolení personálu a v některých případech zajistíme i přímo jejich odbornou aplikaci. Veškeré hygienické postupy a protokoly jsou sledovány a pravidelně vyhodnocovány. Jejich sestavení je v souladu s řízenou rotací přípravků s různými účinnými látkami. Tím se zabrání rezistenci nejen mikroorganismů, ale i vektorů.

 

Váháte? První schůzka je nezávazná, zjistěte, kde máte rezervy.

phone 735 973 445
email info@eurofarm.cz