Pro tele je důležitý každý den nemoci

Bohužel stačí málo, aby bystré a skákavé tele onemocnělo. Včasný zásah často dokáže tele vrátit zpět, ale i obyčejné onemocnění může zanechat trvalé následky.   

Během své prezentace na výroční konferenci Dairy Calf and Heifer Association hovořil profesor a veterinář z University of Guelph Dave Renaud o tom, jaký vliv mohou mít běžné nemoci v telecím věku na produktivitu zvířete. Podělil se o údaje z jejich výzkumného projektu, který se zabýval přítomností průjmu a jeho vlivem na růst, antimikrobiální léčbu a úmrtnost.   

V rámci studie bylo denně hodnoceno více než 2 600 telat po dobu 77 dní. Prvních 28 dní po příchodu do výzkumného zařízení bylo každému teleti přiřazeno skóre výkalů od 0 do 3. Telata, která získala skóre 2 nebo 3, byla považována za telata s průjmem. 

Jedním z cílů studie bylo vyhodnotit problémy, kterým čelí chovatelé telat, když zvířata přijatá do jejich zařízení mají průjem na počátku života. Je zřejmé, že rychlost růstu je důležitým faktorem při chovu telat. V tomto souboru dat telata, u kterých se nevyskytl žádný den s průjmem, přibývala v průměru 980 gramů denně. "To je měřítko, kterého chceme dosáhnout v období před odstavem," poznamenal Renaud.   

Telata, která měla v tomto období průjem jen jeden den, přibývala o 5 gramů denně méně než telata s nulovým počtem dnů s průjmem. Výraznější ztráty byly zaznamenány u telat, která měla průjem pět dní během 77denního období. Tato telata denně rostla o 800 gramů, což představuje pokles o 180 gramů. Telata, u kterých byl zjištěn průjem po dobu devíti dnů, měla přírůstek 730 gramů, což je o 250 gramů denně méně než telata bez průjmu.   

"To mohou být značné ztráty," podělil se o své poznatky Renaud. "Tato telata ztrácejí za tak krátkou dobu hodně přírůstků tělesné hmotnosti."   

Když mají telata průjem, je u nich podle Renauda také vyšší riziko onemocnění dýchacích cest. Poznamenal, že zařízení v této studii mělo určité problémy s respiračními onemocněními, přičemž 56 % telat bylo v tomto období před odstavem léčeno.   

V kombinaci s průjmem se míra respiračních onemocnění zvýšila. Jeden den průjmu zvýšil počet léčených respiračních onemocnění na 64 %. Pětidenní průjem zvýšil výskyt respiračních onemocnění na 67 % a u telat s devítidenním průjmem se riziko respiračních onemocnění vyšplhalo na 81 %.  

"Když máme telata s průjmem, připravuje je to na vyšší výskyt respiračních onemocnění," zopakoval Renaud.   

Průjem měl také významný vliv na úmrtnost. "Když mají telata průjem, ztrácejí tekutiny a jsou dehydratovaná, a to je nakonec důvod, proč tato telata umírají," vysvětlil Renaud.   

Úmrtnost telat před odstavem na této farmě činila 4 % u telat, která neměla žádné záchvaty průjmu. U telat s jednodenním nebo pětidenním průjmem byla úmrtnost 6 %. Ve skupině telat, která měla průjem devět dní, činila úmrtnost 15 %.   

Při shrnutí údajů Renaud prohlásil: "Je zřejmé, že chceme zkrátit dobu trvání průjmu.". Není pochyb o tom, že čím méně dní telata "marodí", tím lépe. 

Autor: Abby Bauer (managing editor) 

Zdroj: www.hoards.com (online 13/09/2023)