Proč mléčná horečka postihuje více starší krávy?

Většina lidí, kteří pracují s kravami po otelení, se shodne na tom, že klinická hypokalcemie, často známá jako mléčná horečka, se stává větším problémem, jak krávy stárnou. Proč tomu tak je, však nemusí být všeobecně známo.  

Jesse Goff, veterinární lékař a emeritní profesor na Vysoké škole veterinární medicíny Státní univerzity v Iowě, vysvětlil během květnového webináře Hoard's Dairyman důvody, proč hypokalcemie postihuje dospělejší krávy.  

Na úvod definoval klinickou a subklinickou hypokalcemii. Klinická hypokalcemie je to, co považujeme za mléčnou horečku, a je definována hladinou vápníku v krvi pod 4,5 mg/dl. Normální hladina vápníku v krvi se pohybuje mezi 9 a 10 mg/dl.  

Krávy s touto hladinou hypokalcemie se často nejsou schopny postavit na nohy. Dochází u nich k výraznému poklesu příjmu sušiny, chybí pohyblivost bachoru, je u nich vysoký stupeň imunitního útlumu a snížená produkce mléka. Klinická hypokalcemie postihuje 1 až 5 % krav v USA. 

Přesná hladina vápníku v krvi, která představuje subklinickou hypokalcemii, je sporná, ale Goff použil hranici nižší než 8 mg/dl. Tento stav postihuje 25 až 65 % krav. I když jsou příznaky méně závažné, krávy se stále potýkají se sníženou pohyblivostí bachoru a příjmem sušiny, potlačením imunity a sníženou produkcí mléka.  

Hladina vápníku v krvi klesá téměř u každé dobré dojnice, protože krávy vylučují velké množství vápníku v mléce. Goff zdůraznil, že krávy jsou jedni z mála savců, kteří se od nulové produkce mléka dostanou k velké produkci mléka během prvního dne. Poznamenal také, že mlezivo, první mléko vytvořené krávou, obsahuje dvakrát více vápníku než mléko. Celkem může kráva při otelení ztratit 30 až 35 gramů vápníku.  

Přestože k tomuto úbytku vápníku dochází téměř u každé krávy, ne u všech krav se objeví klinická hypokalcemie. To je způsobeno parathormonem. 

"Krása krav a většiny savců spočívá v tom, že máme v krku příštítná tělíska, která produkují parathormon," vysvětlil Goff. Tento parathormon (PTH) má dvě hlavní funkce. Jednou z nich je, že způsobuje, že se z kostí uvolňuje uložený vápník.  

PTH také působí na ledviny a snižuje množství vápníku, které odchází z těla močí. Zatímco z krávy takto odchází minimum vápníku, PTH důležitěji iniciuje přeměnu vitaminu D na 1,25-dihydroxyvitamin D, který je nezbytný pro vstřebávání vápníku ze stravy. Bez něj kráva nevstřebá mnoho vitaminu.  

Krávy, které dokáží vytáhnout vápník ze střev a z kostí, se často vrátí k normální hladině vápníku během poměrně krátké doby, a to 12 až 24 hodin po otelení. Bohužel homeostáza vápníku nefunguje u všech krav a jeden z hlavních důvodů souvisí s věkem. Jak krávy stárnou, ztrácejí receptory pro vitamin D ve střevě. Tyto zralé krávy mají také méně osteoklastů neboli buněk v kostech schopných rychle reagovat na PTH.  

Dojení většího počtu mladých krav je sice jedním ze způsobů, jak tomu zabránit, ale Goff řekl: "Jsem hrdý na mlékárenský průmysl, že zvyšuje věk krav na farmách. To je dobrý trend." 

Autor: Abbey Bauer (senior associate editor) 

Zdroj: www.hoards.com (online 1.6.2022)