PSB 100 000: A proč ne?

Koncept 100 000 PSB

Počet somatických buněk (PSB) a celkový počet mikroorganismů (CPM) jsou univerzálními a všeobecně akceptovanými ukazateli kvality mléka.  

CPM jsou především ukazatelem dezinfekce a hygieny krav i dojícího zařízení a kvality chlazení. Příležitostně mohou být vysoké počty mikroorganismů důsledkem infekce vemene, ale obvykle jsou důsledkem špatné hygieny krav (vemene), nedokonalého čištění dojícího zařízení nebo nedostatečného či porouchaného chlazení.  

Oproti tomu je PSB informací o zdravotním stavu mléčné žlázy krav, přičemž zdravé vemeno vykazuje hodnoty PSB nižší než 100 000/ml mléka. Zdraví mléčné žlázy krav se v průběhu let výrazně lepší. Je to dáno celkovým pokrokem v chovu dojnic, úrovní welfare, modernizace ustájení i dojících zařízení a také rostoucím povědomím o této problematice.  

Skutečně zdravá a výkonná stáda dosahují velmi nízkých hodnot PSB, často až kolem magické hranice 100 000/ml. To, že takto nízké hodnoty mají pro chovatele své opodstatnění, je možné demonstrovat například porovnáním ztráty užitkovosti dojnic, které mají PSB 200 000 s kravami se 100 000 somatických buněk v jednom mililitru. U holštýnských krav činí rozdíl v průměru 1,5 litru mléka denně a u červenostrakatých krav zhruba 1 litr denně. To může v závislosti na užitkovosti a velikosti stáda znamenat roční ztráty v produkci mléka ve výši několika milionů korun. 

Obecně platí, že vysoce kvalitní syrové mléko neobsahuje žádná rezidua antibiotik ani chemických látek, má nízký obsah PSB a nízký celkový počet mikroorganismů. To by měly být minimální cíle každého producenta mléka.  

Pro názornost můžeme sledovat vývoj kvality mléka v USA v průběhu let, kdy průměr počtu somatických buněk se od roku 1995 snížil z původních 304 000/ml na současných 179 000/ml (2021). Při důkladnějším prostudování hodnot můžeme vidět, že mnohé jednotlivé státy se pohybují v průměru často kolem hodnot PSB 150 000/ml, nebo dokonce méně. https://queries.uscdcb.com/publish/dhi/current/sccx.html 

Chovatelé u nás i ve světě před sebou mají nesporně napínavé a zajímavé výzvy a cíle, které mohou jejich stáda i ekonomiku významně posunout kupředu.