Studie, projekty, návrhy

Přizpůsobíme se potřebám vás i vaší farmy! Náš zkušený tým poskytne maximální součinnost při přípravě individuálních řešení na míru vaší farmy. V rámci faremního auditu identifikujeme všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci, domluvíme se na nezbytných provozních, stavebních nebo technologických úpravách.

Následně ve spolupráci s chovatelem zajistíme všechny potřebné podklady pro přípravu projektové dokumentace. Spolupracujeme jak s výrobci technologií, tak i nezávislými experty a v případě potřeby zajistíme konzultace technického řešení přímo na vaší farmě.

Studie

Zpět na stránku Stájové technologie.