Vysoký obsah PSB v mléce - jen problém hygieny?

O tom, že snižování počtu somatických buněk (SB) v mléce není jednoduché, jsme se při své činnosti měli možnost přesvědčit již mnohokrát. Celá řada zemědělských podniků se s působením společnosti Eurofarm systems setkala přímo v praxi. Naší hlavní činností a úkolem je aktivní zavádění standardizovaných postupů dojení a hygieny přímo na zemědělských provozech. Naším společným cílem při spolupráci se zástupci jednotlivých podniků je dosažení co možná nejvyšší kvality a množství prodaného mléka a tím samozřejmě i profitu pro daný podnik. 

Ve většině případů stačí zavést příslušná hygienická a technologická opatření a výsledek se dostaví velmi rychle. Občas se ale objeví případy, kdy se i při splnění a dodržování všech opatření výsledek dostavuje jen velmi pozvolna. Pak je třeba se zaměřit na daleko širší souvislosti než jen hygienu. Pokud se organismus dojnice nemůže opřít o silné obranné mechanismy a imunitní systém, mají zavedené postupy nižší účinnost a je nutné upravit i další faktory ovlivňující například metabolizmus či ustájení zvířat. 

Snížení obranyschopnosti se velmi často projeví právě akutními či subakutními mastitidami, které snižují profit hned třikrát. Zaprvé se musí zvíře léčit (náklady na veterináře), za druhé následuje v normálním případě několikadenní vyloučení mléka z dodávky (chybějící tržby za mléko) a za třetí je nutné vyjít z toho, že dojnice s onemocněním mléčné žlázy často již delší dobu před onemocněním a především po onemocnění nedosahuje svého potenciálu užitkovosti (chybějící tržby za mléko). K tomu je nutné připočítat ještě možné nebezpečí zavlečení choroboplodných zárodků od dojnic s onemocněním mléčné žlázy na zvířata doposud zdravá. Zdravotní stav dojnic a především mastitidy se projevují zvýšením počtu SB, proto je třeba věnovat jejich obsahu dostatečnou pozornost. 

Za zdravou dojnici je možno považovat pouze tu, která má obsah somatických buněk v jednom ml mléka pod 100 000. Četné výzkumy dokázaly, že obsah SB do 500 000/ml v porovnání s průměrným obsahem SB do 200 000, znamenají ztrátu na množství produkovaného mléka ve výši 6%. 

Infekcí mléčné žlázy a poklesem mléčné užitkovosti v závislosti na obsahu SB se zabývali již v roce 1982 EBERHART et al. a později i další autoři a zjistili tyto vztahy:

Obsah SB (tis./ml mléka)

Infikované čtvrtě     (% ve stádě)

Pokles mléčné užitkovosti (%) – v porovnání s průměrnou hodnotou SB do 200 000/ml

≤ 200

6

-

500

16

6

1000

32

18

1500

48

29

Mimo to ukázaly výsledky pokusů ze Severní Ameriky, že u počtu SB nad 200 000/ml mléka činil pokles denního nádoje u jalovic minimálně 1 kg a u krav na druhých a dalších laktacích dokonce 3 kg mléka. 

Obsah SB se dá velmi dobře využít k obecné kontrole zdravotního stavu mléčné žlázy ve stádě, nicméně průměrné hodnoty nám neřeknou úplně vše. Pokud má např. podnik průměrný obsah SB ve směsném vzorku celého stáda 220 000/ml mléka, mohlo by mít např. 60% zvířat obsah SB pod 100 000/ml a mít tak mléčnou žlázu zdravou, přesto by 40% krav ve stádě mohlo mít výši SB okolo 400 000/ml. Pokud bychom odhadli u druhé skupiny pokles dojivosti ve výši 6%, pak to odpovídá při průměrné užitkovosti stáda 9000 kg ztrátě cca 540 kg mléka na dojnici. Z pohledu celého stáda to činí asi 220 kg mléka na dojnici a rok. To znamená, že se za relativně příznivým výsledkem průměrného obsahu SB ve směsném vzorku se mohou skrývat významné zánětlivé procesy u jednotlivých zvířat (klinické, ale zejména subklinické mastitidy).

Autor: Jana Jelínková, Ing. Vít Urbánek, Ph.D.