Zaměřte se na PSB

V ideálním světě by byla kontrola počtu somatických buněk (PSB) ve stádě dojnic dodržováním doporučených postupů jednoduchá. Bohužel vzhledem k přirozené variabilitě podmínek na mléčných farmách a multifaktoriální povaze výskytu mastitid může být problém vysokého počtu somatických buněk pro mnoho stád, která splňují doporučení osvědčených postupů, ale nedaří se jim výrazně snížit PSB, obzvláště složitý.

Z těchto důvodů a vzhledem k rozdílným obchodním cílům různých chovatelů dojnic a rozdílným smluvním podmínkám jejich odběratelů mléka nemusí být pro všechna stáda dojnic vhodný nebo v mnoha případech dosažitelný jednotný cíl PSB. Vzhledem k rostoucímu povědomí o dobrých životních podmínkách krav a tlaku na zlepšení kvality mléka je však zřejmé, že většina chovatelů dojnic se musí snažit zlepšit úroveň klinických i subklinických mastitid ve svých stádech a využít bonusů, které mohou získat za produkci mléka s nižšími hodnotami PSB.

Námi uváděné cíle kontroly mastitid a kvality mléka v chovech dojnic jsou následující:

  • Průměrný počet somatických buněk ve stádě nižší než 100 000 buněk/ml.
  • Podíl prvotelek se SB >100.000/ml/1 KU nepřesahujících 15 %.
  • Podíl zvířat se SB >400.000/ml/1 KU dlouhodobě pod 5 %.
  • Podíl chronicky nemocných zvířat menší než 1 %.
  • Procento nových infekcí v zaprahlosti nižší než 15 %.
  • Procento nových infekcí v zaprahlosti nižší než 15 %.
  • procento vyléčených infekcí v zaprahlosti přeesahuje 75 %.

Obecně platí pravidlo, že na každých 100 000 buněk/ml nárůstu PSB ve stádě se zvýší podíl infikovaných krav ve stádě o 8-10 %. Trvale vysoké výsledky PSB u jednotlivých krav mohou naznačovat chronické problémy s mastitidou.

Zdroj: Překlad a úprava dle www.ahdb.org.uk (online 14/09/2022)