7 kroků veterináře pro kvalitnější mléko

Díky více než 40leté veterinární praxi se Dr. Russ Weston z veterinární kliniky Lena setkal s problematikou zlepšování kvality mléka na mnoha farmách. Začátkem tohoto roku promluvil na setkání Illinois Dairy Summit a popsal sedm kroků, jak mastitidu léčit a snížit její šíření.

1. Provádějte pravidelné kultivace vzorků mléka

„Je nezbytné, abyste věděli, co je hlavním problémem právě na vaší farmě a jakou proti němu zaujmout strategii,“ tvrdí Weston. Jeho praxe na Veterinární klinice Lena (Lena, Illinois) nyní nabízí laboratorní kultivace mléka a pomáhá tak svým klientům v zahájení kroků proti mastitidě a navržení patřičné léčby.

Během přednášky citoval svého kolegu, Dr. Jima Hastingse: „Ztrácíme méně věcí, protože o nich nevíme a více věcí, protože se po nich nedíváme.“ K tomu Weston dodává: „Laboratorní kultivace nám dávají lepší možnosti, abychom věděli, kde a co hledat, teprve pak můžeme vědět a udělat více.“

2. Řádně odebírejte vzorky mléka

„Pouhým rychlým a nehygienickým odstřikováním mléka dostanete jen kontaminovaný vzorek. Je obzvláště důležité s vaším veterinářem důkladně projít postup správného odběru vzorků, protože jenom tak můžete získat kvalitní výsledky.“ Rovněž doporučuje číslování ampulek při odběru většího množství vzorků. Jejich označení pouze individuálním číslem krávy je dobré pro menší skupiny 10 až 12 krav, ale pokud budete provádět kultivace u kotce se 100 zvířaty, pořadová čísla od 1 do 100 jsou lepší. Například, vyjdou-li vám výsledky pro čísla 1 až 10 negativní, poté 11 až 20 pozitivní, jednodušeji poznáte, kdy skupina vzorků byla kontaminována. Prostě si udělejte seznam, doplňte číslo krávy vedle předem očíslované ampulky a křížovým odkazem zjistíte, který vzorek patří které krávě.

3. Kontrolujte krávy po otelení

Staphylococcus aureus může být problematický u prvotelek kvůli nedostatečným možnostem prevence a kontroly působení much. Weston doporučuje screening na mykoplazmata, staphylococcus a streptococcus u každé jednotlivé otelené krávy.

4. Měňte rukavice po každém ošetření

Pokud se potýkáte s problémem Staphylococcus Aureus nebo mykoplazmatu, klade důraz na to, abyste léčili každou krávu s novým párem ochranných rukavic. Jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout je nasadit si na začátku více párů rukavic a po ošetření krávy vždy vrchní použitý pár sundat.

„Pokud to nebudete dělat, je to stejné jako kdybych já měl chřipku, přišel jsem k vám a zakašlal na vás, protože vy jste zrovna tak přenesl bakterii z infikované krávy na tu druhou, tím, že jste rukavice nevyměnil. To je nejběžnější způsob šíření mykoplazmatu ve stádě a já jsem přesvědčený, že to stejné platí i pro staphylococcus aureus.““

5. Opalujte vemena

Weston doporučuje opalování vemen jednou až dvakrát do měsíce dle růstu chlupů.

6. Identifikujte subklinické případy

Pracujte se seznamem 10 nejhorších krav z kontroly užitkovosti pro rozhodnutí, zda zvíře vyřadit, zasušit dříve, léčit nebo v případě chronického onemocnění už neléčit. „Existuje ekonomická výhoda věnovat se těmto kravám, protože zpravidla mezi těmito 10 zvířaty je 20-40% somatických buněk. Můžete rapidně snížit počet somatických buněk z tanku a mít díky tomu lepší zpeněžení při vyúčtování.

7. Udělejte si prostor pro dělání lepších manažerských rozhodnutí

Weston se setkal s klientem, který řešil velký problém - Klebsiella pneumoniae. Radil se s expertem na management podestýlek z Univerzity v Minnesotě, který mu doporučil, aby při procesu zastýlání lehacích boxů namísto vytahování podestýlky zepředu dozadu, nechal ležet to, co je vepředu a dal novou, čerstvou podestýlku do zadní části, kde bude vemeno. Po vyzkoušení této nové metody chovatel zaznamenal pokles klebsielly na zlomek jeho původních hodnot a vyčíslil si, že pro jeho stádo se jednalo o doporučení za 150 000 dolarů. Hledání rad z externích zdrojů a otevřenost ke změnám v řízení stáda je dalším způsobem ke zlepšení kvality mléka.

 

Autor: Karen Lee

Zdroj: Progressive Dairyman (online, 15/8/2017)