Nestůj tam jen tak

Krávy, které příliš často postávají, vám mohou naznačovat ledasco o pohodlí ve stáji

Když diskutuji o pohodlí krav, často se soustředím na chování ležícího skotu. Přemýšlím, jak krávě poskytnout komfortní místo k ulehnutí, o velikosti a uspořádání stáje a o všech dalších aspektech podestýlky – jak často se o ni starat, jak ji udržovat čistou a kdy přistlat.

Soustředím se na dobu ležení, protože víme, že je to pro krávy důležitý prvek chování. V této poloze stráví takřka polovinu svého života. Je to něco, co krávy zkrátka chtějí dělat.

Jako vědci jsme se o důležitosti ležení naučili tím, že jsme to kravám neumožnili. Mnohé studie se zaměřily na to, co se stane, ponecháme-li krávu stát po dobu až čtyř hodin v kuse. Jak poznáme, jestli je stojící kráva v pohodě nebo ne? Porozumět tomu není jednoduché, ale podařilo se nám získat určitý náhled na věc.

Sledujte příznaky

Sledovali jsme komfort při stání pomocí měření následujících znaků chování u skotu.

1.       Sledujte jejich kroky.

Kdyby měli krávy možnost volby, hlasovaly by pomocí svých nohou. Při chůzi se vyhýbají kamenitým úsekům, nebo volí pogumované části betonových uliček.

Ukázalo se také, že krávy si hlídají svoje kroky při stání na jednom místě. Rozličné studie prokázaly, že pokud je pod jedním paznehtem nerovný nebo kamenitý terén, krávy z této nohy přesunují váhu. To nám říká, že podlahová kvalita je pro krávy důležitá. Nerovné podlahy, díry a velmi hrubé povrchy rezultuje v to, že si krávy ještě více hlídají svoje kroky – a to ne jen při chůzi, ale rovněž při stání.

2.       Hlídejte neklid.

Čím více času stráví krávy na nohách, tím neklidnějšími se stávají. S každým dalším prodloužením doby stání zvýší frekvenci kroků za minutu. Rovněž častěji přesunují svoji váhu dopředu a zpátky.

Nevíme přesně, co toto chování znamená, ale u lidí je to způsob pro zlepšení průtoku krve v nohách. Pokud jste absolvovali delší cestu letadlem nebo autem, určitě si to dokážete představit. Procházení se a pohyb nohou napomáhají lepší cirkulaci krve. Krávy se tak mohou chovat ze stejného důvodu – aby se vypořádaly s časem stání při čekání na dojení, zapuštění nebo palpaci.

Lidé si často stěžují na nepohodlí při delší době stání. Domníváme se, že u krav to platí stejně, částečně proto, že při narůstající době stání vykazují větší příznaky neklidu. 

3.       Závod v ulehnutí.

Jak rychle si krávy lehají? Můžeme rovněž měřit, v jaké pohodě krávy jsou tím, že sledujeme, co se stane, když mají možnost si lehnout. Lze monitorovat, jak rychle ulehnou, když je vypustíme z fixačních boxů nebo při návratu z dojírny. Pokud si lehnou ihned, naznačuje to, že se při stání musely cítit nepohodlně, anebo že stály příliš dlouhou dobu.

Ve studiích, které nechaly krávy stát tři nebo čtyři hodiny v kuse, po skončení testu ulehly během několika málo minut. Tyto studie dokazují, že dlouhá doba stání (delší než tři hodiny) způsobí, že jsou krávy unavené.

Malátné na nohách

Proč bychom se měli zajímat o komfort krav při stání?

Rychlé ulehání po delší době postávání má svoje nedostatky. Po dojení to může znamenat, že kráva si jednoduše vybrala, že si půjde lehnout na místo žraní nebo pití. Po uzavření například může být volné ustájení nebo prostory pro ležení přeplněné. Přeplnění stájí může krávy limitovat v dosažení požadovaného času odpočinku.

Dlouhé periody stání jsou škodlivé i z dalších důvodů. Krávy nucené stát jsou mnohem citlivější na stres. Mají vyšší hladinu kortizolu a více reagují na stresující podněty ve srovnání s krávami, které tolik času nestojí.

Stejně tak důležité je i načasování delších úseků stání. Pokud krávy stráví stáním delší čas před otelením nebo na začátku laktace, je větší šance, že se u nich projeví kulhání, nebo mají problémy s paznehty později v laktaci. Řízení krav a minimalizace dlouhých úseků stání je zásadní.

Nicméně, krávy často dobrovolně volí delší období stání, bez ohledu na způsob, jak je řídíme. Například říjící se krávy obecně stráví na nohách mnohem více času a vykazují o poznání více znaků neklidu než krávy, které v říji nejsou. Kromě toho, krávy stojí častěji při teplotách vyšších než 22°C. Domníváme se, že vstávají v okamžiku, kdy je jim teplo a chtějí tak předejít tepelnému stresu. Stání zvětšuje tok vzduchu kolem těla a může usnadnit dýchání a předcházet „pumpování“, ale tyto důvody doposud nebyly vědecky dokázány.

Ačkoli krávy mohou upřednostňovat stání z dobrého důvodu, může to mít svoje důsledky. Pokud krávy v reakci na horké počasí více stojí, registrujeme vyšší procento případů kulhání a problémů s paznehty. 

Vyhněte se zbytečnému stání

Jak se můžeme zaměřit na pohodlí krav při stání?

Zkontrolujte harmonogram. Stane se někdy, že vaše krávy stráví na nohách v kuse více než 3 hodiny? Zkontrolujte denní plán dojení, čas od odchodu krávy na dojírnu a jejího návratu do stáje. Podívejte se detailněji na časový plán ve dnech, kdy probíhá inseminace, palpace nebo ošetřování. Zde může také existovat prostor pro zlepšení.

Analyzujte podlahy. Na kvalitě podlah záleží. Chodby s velkým počtem děr, abrasivními plochami nebo ostrými rohy jsou pro krávy nepříjemné. Pokud používáte jako podestýlku písek, výhodou je, že drť ze stájí může zlepšit přilnavost podlahy a zabránit tak podkluzování. Na druhou stranu, obsahuje-li písek oblázky a jiné kamení, může tak způsobit, že jinak kvalitní podlaha se stane nepohodlnou. Gumové podlahy mohou také napomoci, obzvláště v přetěžovaných oblastech.

Nezapomínejte na snižování teploty. V letních měsících nebo při překročení 20°C tráví krávy stáním více času, aby snížily tělesnou teplotu. Poskytnutí stínu, používání zavlažování u krmných stolů, ventilátory nad lehacími místy a rozstřikovače i ventilátory v zadržovacích boxech či na dojírně pomohou kravám se ochladit. Pokud budete používat zavlažovače u krmných stolů, krávy zde budou trávit více času, takže kvalita podlah na těchto místech je obzvláště důležitá.

Pohoda krav znamená maximalizovat možnosti, kde si kráva může lehnout a omezovat dlouhé úseky stání. Znamená to poskytnout kravám pohodlné místo pro ležení i stání. Zachází až za hranice prostorů a vybavení a zahrnuje všechny aspekty řízení mléčného stáda.

Postavte se na místo vašich krav a poskytněte jim solidní místo, kde můžou složit svoje čtyři paznehty.

Autor: Cassandra Tucker (Hoard’s Dairyman; May 25 2016)