TECHNIKA DOJENÍ A DOJÍCÍ PERSONÁL
Nezřídka klesá podstrukové vakuum již při průtocích mléka od dvou do tří litrů za minutu o daleko více, než je 5 kPa. V zásadě se téměř není možné vyhnout určitému poklesu podtlaku při vzrůstajících průtocích mléka. Jsou-li relevantní díly dojírny s ohledem na techniku proudění konstruovány a uspořádány vhodně, je možné tyto ztráty podtlaku ovšem při vysokém proudění mléka ohraničit na méně jak 2 kPa. V praxi se ale stále ještě vyskytují ztráty podtlaku neakceptovatelně vysoké.
Z pohledu proudění mléka technicky nevhodně řešená přídavná zařízení mezi sběračem a mléčným vedením, jako jsou indikátory průtoku mléka, zařízení na měření množství mléka, ventil s membránou přerušující podtlak, ostré ohyby (změny směru proudění mléka) nebo různá zúžení hrají zásadní roli pro případné ztráty podtlaku a celkového výkonu dojící techniky.
Vysoké ztráty podtlaku v dojicím zařízení během fáze sání narušují výdej mléka a poškozují zdraví vemene. Vysoké ztráty podtlaku současně nesnižují pouze množství protékajícího mléka, ale prodlužují také dobu dojení a postarají se tak o vyšší mechanickou zátěž tkáně struku.
Delší doby dojení zhoršují stupeň vydojení vemene. Je to vidět na tom, že vemena nejsou po sejmutí dojícího stroje ze shora dolů propadlá, nýbrž ještě přibližně stejně napnutá, jako před dojením. Správná rutina dojení je bezesporu stejně důležitá, jako používaná dojící technika.
Fyziologický, a tudíž šetrný způsob dojení s AktivPuls udržuje struky dojnic v dobré zdravotní kondici – zejména hroty struků netrpí fyzickým stresem, který by se může projevit především zvýšeným výskytem hyperkeratóz a vnějšími poraněními. Tyto změny tkáně bývají častou příčinou napadení vemene patogeny z vnějšího prostředí, díky nimž dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Při nedodržení zásad šetrného dojení se skóre hyperkeratóz zpravidla výrazně zhoršuje.

 
 

Udělejte první krok! Kontaktujte nás pro více informací.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz

 

Nedílnou součástí efektivního chodu mléčné farmy je bezesporu oblast dojení, zejména technika dojení, dojící rutina a personál. Součástí našeho poradenského programu je pravidelná kontrola dojícího systému na základě mezinárodních norem pro systém dojení (ISO 5707; ISO 6690). Přestože mají tyto normy určité limity, je standardní prohlídka obvykle cenným základem pro seriózní poradenství v oblasti dojení. Je to proto, že základní funkce systému dojení jsou zaznamenávány mimo proces dojení ("suchá měření").

 

V detailu mohou tato měření zahrnovat:
·    Stabilitu podtlaku v potrubí dojicího systému s prouděním vzduchu a bez něj.
·    Průtok vzduchu (rezervní vzduch, netěsný vzduch jednotlivých částí systému, výkon vývěvy).
·    Parametry pulzace (počet pulzů, podíl sacích fází, trvání jednotlivých pulzních fází).
·    Funkce řídicí jednotky (regulace ventilu nebo frekvence).
·    V případě potřeby charakteristické hodnoty jednotlivých komponent (např. přívod vzduchu do dojicího zařízení nebo průtok vzduchu na konci mléčné hadice).

 

Samozřejmostí pro spolupracující podnik je zpracování podrobného a přehledného protokolu o zkoušce dojicího systému se všemi naměřenými hodnotami, z nich odvozenými výsledky zkoušek a mezními hodnotami, které je třeba dodržet. Nechybí ani konkrétní doporučení k odstranění zjištěných závad.
 

 

Váháte? První schůzka je nezávazná, zjistěte, kde máte rezervy.

phone 733 541 147
email info@eurofarm.cz