Přesná léčba omezuje ztráty způsobené mastitidou

"Když máme klinický případ mastitidy, prohráli jsme bitvu," řekl Paul Virkler, doktor veterinární medicíny, během webináře Cornell Cooperative Extension. Dodal však, že způsob, jakým k mastitidě přistupujeme, rozhoduje o tom, zda si způsobíme ještě další ztráty. 

Největší ztrátou v případě mastitidy je vyřazené mléko. Pokud léčíte krávy, které antibiotika nepotřebují nebo na ně nereagují, nebo je léčíte déle, než je nutné, prohlubujete ztráty tím, že vytváříte další odpadní mléko.  

Chcete-li zjistit, zda kráva bude reagovat na léčbu, je nejlepším postupem provést kultivaci mléka. "Potřebujeme několik kultur, abychom věděli, kam se vydat a jak řešit váš problém," popsal Virkler, který v rámci týmu Cornell's Quality Milk Production Services pracuje s farmami všech velikostí. 

Identifikace patogenu určí, jaká léčba, pokud vůbec nějaká, může na organismus působit. Kromě toho budete schopni určit, zda se jedná o patogen z prostředí nebo nakažlivý patogen, což může pomoci zaměřit se na oblasti, které je třeba zlepšit, aby se zabránilo budoucím infekcím. 

U environmentálních patogenů, jako jsou druhy Streptococcus, E. coli, Klebsiella a Lactococcus, je často rezervoárem kejda. Virkler popsal, že to znamená, že je třeba zaměřit pozornost na oblasti, jako je čistota stájí a ustájení a management suchostojných krav.  

Na druhou stranu jsou ve stáji uloženy nakažlivé patogeny, jako je Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a Mycoplasma. Zajistěte, aby dojiči používali rukavice, infikované krávy dojili jako poslední nebo je vyřazovali a vyhýbali se zavlečení nových infekcí, aby se omezilo šíření těchto organismů. Virkler také vyzval k úsilí o udržení zdravé pokožky struků a správné funkce dojícího zařízení. 

Vyhazování přebytečného mléka 

Průměrný případ mastitidy se projevuje špatným mlékem po dobu tří až pěti dnů, ať už je kráva léčena, nebo ne, uvedl Virkler. Toto mléko by se mělo jednoznačně vyřadit z dodávky. Nicméně odložení léčby krav, které stejně nebudou reagovat na antibiotika, znamená, že nebudete také vyřazovat mléko z karenční doby krav, které se spontánně vyléčí.  

"Pokud léčíme spíše na základě klinických příznaků než na základě protokolu, můžeme některé krávy léčit příliš dlouho," pokračoval Virkler. To vede k vyřazování většího množství mléka, zejména proto, že krávy nejvíce ohrožené mastitidou jsou starší krávy na mléčném vrcholu - pravděpodobně největší producenti ve stádě.  

Léčení krav, zasušování čtvrtí nebo vyřazování krav jsou krátkodobé strategie, jak se vypořádat se zvýšeným počtem somatických buněk nebo problémy s mastitidou. Přinesou změnu, ale problémem je, že bez řešení příčiny se mohou objevit stejné problémy. Dlouhodobým ideálním řešením je samozřejmě zabránit tomu, aby k mastitidě vůbec došlo. "Pokud těmto případům zabráníme, nebudeme muset řešit tyto krávy s vysokým počtem buněk," řekl Virkler. 

Autor: Katelyn Allen (associate editor) 

Zdroj: www.hoards.com (online 13/02/2024)