Projevy říje klesají s rostoucím počtem SB

U krav potýkajících se s vysokým počtem somatických buněk (PSB) často dochází ke snížení fertility. Vědci z Velké Británie vysvětlují, proč toto spojení existuje. Jejich práce byla otištěna i v magazínu Animal Reproduction Science (září 2013).

V období od 30 do 80 dní v laktaci byly krávy hodnoceny v souvislosti s kulhavostí a vysokým počtem SB s cílem určit, jestli rozdíly mezi hormonálními profily potvrzují nízký výskyt ovulace u kulhajících krav s vysokými PSB. Zvířata byla rozdělena do 3 skupin: zdravá, vysoký PSB a vysoký PSB + kulhavost. Folikulární fáze všech krav byly synchronizovány pomocí GnRH a prostaglandinu (PG). Koncentrace PG a plazma estradiolu byla u všech skupin podobná.

Druhým cílem bylo zjistit, jestli krávy s vysokým PSB vykazují rozdílné chování v období říje. Intervaly od PG do nástupu říje byly delší u zvířat s vysokým PSB. Krávy se zvýšeným PSB rovněž měly tendenci k méně intenzivním projevům říje. Úroveň progesteronu a profily estradiolu dvakrát denně u kulhajících krav se zvýšeným PSB se nelišily při srovnání s jedinci s nízkými PSB ve stádě. Avšak začátek říje byl zpožděn a měl sklon se projevovat s menší intenzitou u krav s vysokým PSB.   

Zdroj: Hoard's Dairyman (November 2013)