LactoCorder

LactoCorder
Správná stimulace jako základ efektivního dojení

Kvalitní mléko, zdravé dojnice, co nejnižší náklady na léčbu mastitid, co nejvyšší zisk z litru mléka... To vše se za poslední roky u chovatelů dostalo oproti minulosti ještě více do popředí zájmu. Tým specialistů společnosti Eurofarm systems již více než osm let pomáhá řešit právě tuto problematiku v chovech v ČR.

V rámci našich nadstandardních služeb poskytujeme chovatelům měření množství a průtoku mléka přístrojem LactoCorder, který je ve světě hojně využívaným a z praktického hlediska prověřeným a uznávaným pomocníkem při odhalování nedostatků zejména při stimulaci dojnic před dojením. Proč se tím tak intenzivně zabýváme? Optimální spolupůsobení mezi fyziologickou regulací výdeje mléka u krávy, nastavením dojírny a dobrou rutinou dojení zajišťuje šetrné a úplné vyprázdnění vemene při současném zachování dobrého zdraví mléčné žlázy. Znalosti mechanismů, které se v organismu odehrávají v souvislosti s dojením, tvoří rozhodující základ pro optimální uspořádání dojicí techniky a rutiny dojení.

LactoCorder v poradenství pro dojení

LactoCorder je přenosný přístroj, který chovatelům dává nejen údaje o množství mléka a dojitelnosti. Díky zjištění a uložení dat o vydávaném mléce po celou dobu dojení je možné znázornit křivky průtoku mléka ve formě grafů. Tím lze posoudit průběh celého dojení z pohledu spouštění a výdeje mléka. Tak LactoCorder poskytuje specializovaným poradcům údaje důležité pro posouzení a případné změny v managementu dojení. Používá se zejména v chovech, kde jsou problémy se zvýšeným počtem somatických buněk a mastitid. Zprostředkovává informace o práci dojičů, fungování dojicí techniky i dojitelnosti jednotlivých krav.