Služby

Služby
Odborný poradenský servis - pro zákazníky zdarma

Naši odborní poradci působí na území celé České republiky. Aktivně vám pomáháme dosáhnout co největšího množství kvalitního mléka, zaměřujeme se na zdraví mléčné žlázy a celkový zdravotní stav dojnic. Velkou pozornost věnujeme prevenci a řešení klinických i subklinických mastitid, protože z praxe víme, že právě to vám přináší největší ekonomický užitek.

Jak probíhá poradenský servis?
Klikněte pro více informací

  • Náš odborný poradce spolu s vámi provede analýzu situace v chovu – forma ustájení, zdravotní stav, průběh dojení atd.
  • Navrhne nejefektivnější řešení stávající situace a využití rezerv.
  • Podrobně proškolí za pomoci instruktážního videa obsluhující personál.
  • Intenzivně a pravidelně bude napomáhat při zavádění a kontrole správných postupů dojení či dezinfekce, které odpovídají standardům HACCP, do praxe.
  • Pokud to situace vyžaduje, provedeme odběry (mléko, stěry z ploch, stěry z těla zvířete atd.) pro bakteriologické vyšetření pro stanovení antibiogramu a společně s vaším veterinárním lékařem pomůžeme určit správný postup při léčení zvířat nebo správný postup sanitace.
  • Náš odborný poradce vás bude pravidelně navštěvovat a napomáhat řešit aktuální situace dle vašich požadavků. Pravidelně bude provádět kontrolní dny, ze kterých bude proveden zápis o dosavadním průběhu, výsledcích a dalších úkolech pro obě strany.

Poradenství jako bezplatná služba zákazníkům

Výše popsaný poradenský servis provádíme u všech našich zákazníků a spolupracujících zemědělských podniků zcela zdarma. Víme totiž, že spokojený zákazník je naše nejlepší vizitka a odměna.

VacuScope Comfort

VacuScope Comfort

VacuScope Comfort je praktické zařízení pro kontrolu pulzátorů a měření křivky podtlaku v dojicích systémech pro vizualizaci průběhu… Více

Rutina dojení

Rutina dojení

Efektivní produkce a získání vysoce kvalitního mléka je cílem většiny chovatelů mléka. Vysoce kvalitní mléko je vizuálně přitažlivé,… Více

Faremní kultivace

Faremní kultivace

Chcete léčit nebo uzdravovat? Diagnostika původců mastitid na úrovni druhu bakterie za účelem diferencované léčby dojnic podle typu… Více

Komplexní faremní audit

Komplexní faremní audit

Za odborností a znalostmi našich terénních specialistů stojí mnoho let zkušeností, praxe a vzdělávání předními evropskými experty.… Více

LactoCorder

LactoCorder

Správná stimulace jako základ efektivního dojení Kvalitní mléko, zdravé dojnice, co nejnižší náklady na léčbu mastitid, co nejvyšší… Více