Stájové prostředí

Stájové prostředí

Znalosti o životních podmínkách jsou potřebné k tomu, aby chovatelé disponovali informacemi, které využijí k vyhodnocení způsobů hospodaření a k určení technologického systému, který napomůže dosáhnout maximální úrovně pohody hospodářských zvířat. To je nezbytný předpoklad zdraví zvířat. Vysoká úroveň hygieny prostředí ve stájích a biologická bezpečnost na farmě jsou prvním krokem ke zdraví zvířat a předpokladem pro vysokou úroveň užitkovosti.

Optimální podmínky stájového prostředí jsou nezbytné pro to, aby zvířata dosáhla svého genetického potenciálu. Dosažení očekávané produkce a reprodukční výkonnosti je možné pouze u jedinců s dobrým genetickým základem na odpovídající úrovni výživy, ustájených v těch nejlepších podmínkách. Typ ustájení, vyrovnané mikroklimatické podmínky, výživa a způsoby řízení mají vliv nejen na zdraví, ale také na úroveň welfare. 

Valurmix

Stájový posyp

Vápenná směs pro zemědělství Valurmix je účinný stelivový dezinfekční prostředek ve formě prášku složený z různých… Více

Hubení hmyzu

Hubení hmyzu

Stájové prostředí, podestýlka, hnůj, kejda atd. představují ideální prostředí pro množení hmyzu, který na tato místa klade… Více