Střípky z farmy

Taktizujte při minimalizaci tepelného stresu

Každý region má vlastní reakci na letní počasí v závislosti na teplotě a vlhkosti. Nicméně, ztráty na mléce 7-8 kg na krávu a den nejsou výjimkou. Kromě snížení mléčné užitkovosti může mít tepelný stres dopad také na plodnost a snižovat imunitní funkci, což vede k častějším výskytům mastitid a zapříčiňuje vyšší hodnoty brakace. Tohle vše bylo předmětem webináře Hoard’s Dairyman Mika Brouka (Kansas State University) s názvem „Poslední novinky pro vítězství nad tepelným stresem“.

Dojná kráva se svým bachorem je jednotkou generující teplo zejména z důvodu fermentačního procesu. Kráva může nabýt také dodatečné teplo dopadem přímého slunečního záření a okolní teplotou vzduchu. Jak můžeme napomoci zmírnit dopady tepla? Brouk tvrdí, že ventilátory mohou být velice přínosné, jsou-li umístěné v oblastech zvýšeného pohybu krav. K tomu přidává, že je zapotřebí minimalizovat čas v zadržovacích kotcích, protože blízká vzdálenost mezi jednotlivými zvířaty generuje největší tepelný stres. Namáčení vodou nebo mlžení může zvyšovat pohodu krav.

Vzhledem k tomu, že krávy se s tepelným stresem potýkají primárně v pozdním odpoledni, resp. v brzký podvečer, naplánujte ochlazovací akce během tohoto období. Často se rovněž zapomíná na další věc: zkontrolujte si technický stav vašich ventilátorů a ostřikovačů včetně stavu zásob náhradních dílů již nyní, aby vás v období největší tepla nemohlo nic zaskočit.

Celý webinář je k dispozici na http://www.hoards.com/webinars.  

Zdroj: Hoard's Dairyman (online - www.hoards.com, 18/5/2017)