Střípky z farmy

Kde se odehrává kouzlo dojení

Krávy musí být podojeny dvakrát nebo třikrát denně, 365 dní v roce. Z tohoto důvodu představuje dojící centrum extrémně důležitou část každé mléčné farmy.

V zásadě se na amerických farmách setkáme se dvěma typy dojících zařízení: dojení s vazným ustájením nebo klasické dojírny. Stáje s vazným ustájením představovaly způsob, jakým byla většina krav dojená po celá desetiletí, ale dojírny začínají nabývat stále většího významu. Stále ovšem nepatrně více než polovina farem (52,6 %) dojí ve vazných stájích v porovnání s 45,8 % v dojírně.

Podle dat vydaných asociací USDA ve zprávě „Dairy 2014: Milk Quality, Milking Procedures and Mastitis on U.S. Dairies, 2014“, ne moc překvapivě jsou menší farmy ty, kde stále využívají vazné ustájení a přidružené dojení. Na téměř třech čtvrtinách velmi malých (méně než 30 krav) a malých (30 až 99 krav) farem využívají právě vazná ustájení. Toto číslo kleslo na 19,3 % u středně velkých chovů se 100 až 499 zvířaty.

Mezitím, 79,4 % středně velkých chovů dojí již v dojírnách. A nakonec všechny velké farmy s více než 500 kravami používají dojírny.

Mezi všemi faremními provozy jich pouze 1,6 % využívá jiný typ zařízení, což zahrnuje i robotické dojící systémy.

Zatímco větší počet farem využíval vazné chlévy pro sběr mléka, výrazně větší počet krav byl dojen v dojírnách. Takřka 87 % krav v USA bylo dojeno v dojírně, zatímco v zařízeních s vazným ustájením to bylo jen 13,1 %.

Přes 90 % provozů v západních regionech (92,2 %) pak primárně dojí krávy v dojírně, zatímco větší část farem na východě využívá jako primární dojení ve vazných chlévech. Prakticky všechny krávy (99,7 %) na západě byly dojené v dojírně, stejně jako více než tři čtvrtiny krav na východě (76,8 %).

 

Autor: Abby Bauer

Zdroj: www.hoards.com (online, 12/4/2017)