O 100 000 PSB má smyslu usilovat!

Řízení ziskovosti - O 100 000 PSB má smyslu usilovat!

Intenzivní a cílené snižování počtu somatických buněk (PSB) na co nejnižší úroveň - dokonce i na hodnoty nižší, než byla dosud uznávaná výše 200 000 – vede v chovu dojného skotu k větší ziskovosti. Pouhé sledování a udržování PSB nestačí, protože snižováním somatických buněk se snažíte zvýšit produktivitu dojnic a bojovat proti mastitidě, nejnákladnějšímu onemocnění v chovu dojných krav. 

Vysoký PSB vás může stát až několik kg na krávu a den.  Např. analýza společnosti Zoetis a Compeer Financial, která provedla jedenáctiletou studii dat, jež zahrnovala 489 finančních a produkčních záznamů ke konci roku, uvádí, že to může být až 4,9 kg za den. Třetina nejlepších stád ve studii měla PSB ve sběrné nádrži v průměru 132 000 buněk/ml. Naproti tomu spodní třetina stád měla průměrný PSB v packu 284 000 buněk/ml. Tato diference v PSB udělala rozdíl 4,9 kg mléka na krávu a den u nejvýkonnějších stád. Mezi další výhody spojené s nižším PSB patřila vyšší produkce mléka, vyšší počet březích zvířat a menší ztráty úhynem. 

Možností je přehodnotit svůj konečný cíl PSB, který byl dosud zpravidla na úrovni 200 000 PSB/ml. Dnešní praxe a výsledky ukazují, že to z pohledu skutečného zdraví mléčné žlázy dojnic není dostatečně nízká hodnota. Uvážíme-li, jaké množství mléka je ve hře při porovnání vyšších nebo nižších hodnot PSB, pak přehodnocení chovatelských cílů a optimální hodnoty PSB ve stádě může být skutečnou příležitostí pro zlepšení. Pro zvýšení produkce mléka, celkové zdraví a obranyschopnost krav a ziskovosti provozu je rozhodující posunout pomyslnou laťku níže - na 150 000 nebo dokonce 100 000 PSB/ml. 

Kroky, bez kterých to nepůjde: 

  1. Zavedení strategie řízení zdravotního stavu dojnic, která zahrnuje aktivní sledování PSB u jednotlivých krav a nových infekcí. Ujistěte se, že znáte úroveň PSB a máte zavedené protokoly pro identifikaci původců mastitid a jejich efektivní léčbu. 

  1. Předcházení novým případům - míra nově vzniklých infekcí je v období stání na sucho výrazně vyšší než v období laktace. Při zaprahování stanovte protokoly, které jsou přizpůsobeny jak k odstranění stávajících infekcí, tak k prevenci nových. Realizujte program ošetření krav na sucho, který zahrnuje selektivní použití širokospektrálních preparátů, osvědčenu strukovou zátku a případná další osvědčená opatření. 

  1. Snižte riziko přenosu a výskytu mastitidy a používání léčebných přípravků. Nic nesníží finanční dopad mastitid tak, jako preventivní opatření jejího výskytu. Mezi tato opatření patří jak zvládnutá hygiena a kvalita ustájení, tak i správné a hygienické postupy dojení. Velkou roli zde hraje i správné seřízení a údržba dojícího zařízení a vysoká pozornost věnovaná individuálním zvířatům. 

Řízení PSB s cílem snížit jeho úroveň co nejníže představuje velkou příležitost ke zlepšení celkového zdraví stáda a dlouhodobé vyšší ziskovosti. Chcete-li se dozvědět více o strategiích řízení PSB, nastavit si nové odvážné cíle a posunout chov na novou úroveň, navštívíme vás rádi na vašem chovu a pomůžeme vám dosáhnout špičkových výsledků.  

Autor: Jana Jelínková