Čištění stájí pěnou

Zajištění zdraví zvířat ve stáji je nezbytnou součástí výrobního procesu citlivého na hygienu v zemědělství. Nedostatečná hygiena ohrožuje populaci zvířat a má zásadní vliv na úspěch podnikání. V moderním chovu zvířat je proto nezbytné pravidelné čištění a dezinfekce. Po předčištění nebo po namočení povrchů, které mají být čištěny, vám nabízíme vysoce alkalické pěnové čističe pro odstranění tuku, bílkovin, fekálií a biofilmů beze zbytku. Naše výrobky se vyznačují vynikající čisticí schopností, vysokou stabilitou pěny a ekonomickým použitím.  

Pěna se skládá z mnoha vzduchových bublin, které jsou obklopeny tenkou vrstvou mycího roztoku. Pěna je nosičem čistícího prostředku. Její bublinky se na ošetřeném povrchu rozpadají a vytvoří se čistící povlak. Pěna přilne i na svislých površích a stropech. Tím je zajištěna dlouhá doba kontaktu mezi čištěným povrchem a čisticím roztokem. 

Výhody 
  • Úspora času 
  • Optimální forma použití čistících prostředků 
  • Bez nutnosti ručního čištění 
  • Snížení přenosu mikroorganismů 
Oblasti použití 
  • Čištění stájí a ustájení 
  • Čištění technologií 
  • Čištění ventilačních prvků 
  • Čištění obslužných prostor 
  • Čištění techniky 
  • Čištění hnojných koncovek 

Calgonit NF 422

Mycí alkalický prostředek pěnotvorný pro provozy s extrémním organickým znečištěním. Usnadní odstranění organické hmoty a tím snižuje mycí tlak a zabraňuje tak přenosu mikroorganismů. Vytváří dlouhotrvající a přilnavou pěnu. Je účinný v jakémkoliv počasí, ploše i tvrdosti vody. V pracovní koncentraci není korozivní a nezatěžuje životní prostředí.

Calgonit AF 110

Silný, koncentrovaný tekutý prostředek s příjemnou vůní, určený pro základní čištění hal po vyskladnění. Hodí se k odstranění silných a odolných nečistot, snižuje mycí tlak a zabraňuje tak přenosu mikroorganismů. Je účinný v jakémkoliv počasí, ploše a tvrdosti vody. Nepoškozuje žádné materiály běžně používané ve stájích a halách a nezatěžuje životní prostředí.

Calgonit SF 520

Je to kyselý pěnivý přípravek k odstranění vápenatých usazenin, rzi, bílkovinných usazenin a zbytků alkalických čistících prostředků. Ušlechtilé oceli propůjčuje hladký a lesklý povrch.

Calgonit CF 315

Alkalický pěnový čistící prostředek s aktivním chlórem jako dezinfekční složkou. Je speciálně určen pro odstranění organických nečistot všeho druhu z velkých ploch. Je vhodné jej používat střídavě s přípravkem Calgonit SF 520.