Krávy jsou snadné, ale práce s lidmi může být výzvou

Společným rysem úspěšných manažerů zemědělských podniků a vedoucích farem je touha a ochota zlepšovat své dovednosti v oblasti řízení podniku a následně i své farmy. Jednou z chyb, které se lidé dopouštějí, je však domněnka, že manažer je manažerem jen proto, že to říká jeho titul nebo funkce. Ne vždy tomu tak je.

 Úspěšný obchodní manažer mléčné farmy bude mít mnoho vlastností a předpokladů. Stejně jako se snažíme objektivně posoudit jednotlivé pracovníky , úseky a nastavené pracovní postupy, abychom mohli provést změny v řízení s cílem zlepšit ziskovost chovu, musíme také objektivně posoudit manažerské schopnosti, abychom mohli zlepšit výsledky i v této oblasti.

Pro mnoho chovatelů dojnic je řízení stáda a dalšího majetku tím jednodušším úkolem. Oproti tomu řízení lidí může nezřídka způsobovat stres. Zvláště větší chovy s větším počtem pracovníků, kteří musí vzájemně kooperovat a jejichž pracovní úkony musí na sebe správně a logicky navazovat, může přinášet větší nároky na schopnost řízení a komunikace s lidmi.

Ve Wisconsinu mohou manažeři zhodnotit své předpoklady

Centrum pro hodnocení manažerů/majitelů mléčných farem v rámci University of Wisconsin-Extension (UWEX) posuzuje úroveň manažerských dovedností prostřednictvím identifikace a hodnocení individuálních manažerských a vůdčích schopností. Cílem je, pomoci manažerům mléčných farem zlepšit jejich podnikatelské schopnosti a odhalovat příležitosti k profesnímu rozvoji. Centrum UWEX pro hodnocení managementu posuzuje silné a slabé stránky manažera v devíti oblastech podnikání mléčných farem, které by mohly být zajímavými okruhy i pro chovatele v jiných zemích:

  • Vedení lidí
  • Řízení zdrojů
  • Empatie
  • Komunikace
  • Kreativita
  • Týmová práce
  • Rozhodování
  • Plánování a organizování
  • Iniciativa

Kromě hodnocení individuálního chování v těchto devíti kritických oblastech podnikání nabízí centrum pro hodnocení managementu individuální a skupinové simulace zahrnující problémy, se kterými se manažer nebo majitel může setkat. Rovněž hodnotí a nabízí příležitost komunikovat s ostatními manažery a vlastníky zemědělských podniků a učit se od nich. Na konci dvoudenního programu získají účastníci individuální zpětnou vazbu určenou ke zlepšení jejich manažerských schopností, která jim pomůže iniciovat rozvoj osobních akčních strategií.

Klíčem k růstu farmy je růst každého jednotlivého pracovníka v podniku, bez ohledu na to, zda se jedná o naháněče nebo manažera provozu. Pravdou ale je, že je pravděpodobně důležitější rozvoj a růst manažera chovu, protože on (nebo ona) bude často tím rozhodujícím faktorem, který posiluje nebo naopak omezuje veškeré další zlepšování nebo růst.

V každé zemi existují organizace nebo vzdělávací centra, zabývající se hodnocením a vzděláváním vedoucích pracovníků a manažerů. Pokud tedy má manažer v jakékoliv oblasti chuť a touhu být stále lepší a posouvat svůj chov kupředu, může takové možnosti vyhledat a využít pro zlepšení svých dovedností a zároveň pro rozvoj a výkon své farmy.

Zpracováno dle článku autora: JENNY VANDERLIN, CENTER FOR DAIRY PROFITABILITY