Může být PSB příliš nízký?

Výrobci mléka - tedy chovatelé mléčného skotu - odvádějí skvělou práci v oblasti prevence a kontroly mastitid, což vede ke stále nižšímu počtu somatických buněk (PSB) ve stádě až na hodnoty, které byly dříve neslýchané. Roční přehled užitkovosti DHI společnosti NorthStar Cooperative za rok 2012 uváděl 60 stád se skutečným počtem somatických buněk (PSB) pod 100 000 /ml. První dva lídři v tomto seznamu chovů měli PSB stáda 31 000 a 35 000, což jsou úrovně, které byly ještě před několika lety nepředstavitelné. Ještě před pěti lety dosahoval průměrný roční PSB nižší než 100 000 pouze 17 stád z mnoha sledovaných společností NorthStar DHI. Z těchto stád byla nejnižší hodnota PSB na úrovni 56 000 /ml.  

Jako pedagog Michiganské státní univerzity (Michigan State University Extension) povzbuzuji producenty mléka k neustálému zlepšování kvality mléka a zdraví vemene. Od chovatelů jsem slyšel dotazy, zda bude úroveň PSB nadále klesat a zda existuje spodní hranice, které lze dosáhnout. Zajímali se také o to, zda je rozumné snižovat PSB tak nízko, jako se to podařilo těm nejlepším, a zda má snižování somatických buněk na tak nízké hodnoty nějaký přínos.  

Somatické buňky tvoří především leukocyty, které jsou součástí imunitního systému savců určeného k boji proti vnikajícím bakteriím. Podle Larryho Foxe z College of Veterinary Medicine na Washington State University je účelem těchto buněk v mléce poskytovat ochranu mléčné žláze.  

Některé z nich plní funkci dozoru při vyhledávání cizích vetřelců (patogenů). Když je najdou, povolají na pomoc další buňky imunitního systému. První reakcí je obvykle nespecifická fagocytóza neboli pohlcení vniknuvších bakterií. To označujeme jako vrozenou imunitu. Pokud infekce přetrvává, produkují obranné buňky specifické proteiny, takže fagocytóza je už zaměřena na konkrétní patogen. Tomu říkáme získaná - specifická imunita.  

Při infekci dochází k přílivu imunitních buněk z krve do mléka, a proto pozorujeme zvýšený PSB, který indikuje infekci v mléčné žláze. Nabízí se tedy otázka - pokud je PSB nízký, má organismus krávy dostatečnou schopnost detekovat vetřelce a rychle reagovat?  

Larry Fox na základě řady studií dospěl k závěru, že počet buněk, které jsou v daném okamžiku v mléce, není primárním faktorem spojeným s bojem proti infekci. Důležitá je spíše rychlost reakce a počet imunitních buněk, který může být mobilizován do mléčné žlázy. Kromě toho je rozhodující schopnost vytvořit specifickou, tedy získanou imunitní odpověď. Tyto faktory se řídí genetikou krávy. Proto nízký PSB v žádném případě neznamená, že je kráva zranitelnější. Naopak ukazuje na vynikající imunitní stav. 

Můžeme tedy nízký PSB považovat za výhodu? Odpověď by zněla "ANO", pokud by sekreční buňky produkující mléko, byly vyšším PSB jakkoli negativně ovlivněny. A výzkum nám říká, že přesně to se děje. 

Vyšší PSB je známkou toho, že se imunitní buňky z krevního řečiště dostaly do mléka. Bylo prokázáno, že příliv leukocytů způsobuje poškození sekrečních buněk mléka. Kromě toho fagocytóza a bakteriální buněčná smrt dráždí mléčné sekreční buňky. Citlivost sekrečních buněk se liší podle vývojového stadia a bylo zjištěno, že zvýšený počet somatických buněk je potenciálně škodlivější v prvních týdnech po otelení. 

Zánět spojený s chronickou nebo klinickou mastitidou může vést k zablokování kanálků sekrečních buněk, takže tok mléka je narušen a omezen. Akers a Nichols v roce 2011 provedli přehled údajů, podle kterých dochází ke ztrátě 1,5 libry (680 g) mléka denně při každém zdvojnásobení PSB počínaje hodnotou 12 500 SB/ml. To ukazuje, že ztráta mléka začíná již při velmi nízkém počtu SB.  

Vidíme tedy, že nízký PSB je jednoznačným přínosem pro zamezení ztrát mléčné produkce.  

Klíčové je řídit zdraví vemene krávy na farmě snížením infekčního tlaku z prostředí a od jiných infikovaných krav. Velmi důležitá je správná příprava na dojení, správné postupy dojení a dobře udržovaný dojící systém.  

Stále více výrobců mléka nám ukazuje, že nižší PSB je nejen dosažitelný, ale i výhodný. I když existuje mnoho faktorů, které ovlivňují produkci mléka, stojí za zmínku, že průměrná produkce 19 stád NorthStar DHI s PSB rovným nebo nižším než 75 000 byla 26 735 liber mléka (12 110 kg).  

Monitorujte zdraví vemene nejen sledováním PSB, ale také kultivací mléka krav s klinickou mastitidou, abyste určili problémové patogeny a snažili se udržet nízký výskyt klinických mastitid. Dr. Pamela Ruegg, DVM, doporučuje klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) pro klinickou mastitidu méně než 25 nových případů na 100 krav za rok a míru recidivy méně než 30 % krav s recidivou mastitidy po 14 dnech po ošetření. Proto je dobré sledovat a porovnávat s KPI a stanovit si jako cíl nízký PSB.

Autor: Phil Durst, Michigan State University; překlad a úprava Jana Jelínková