Ing. Vít Urbánek, Ph.D.

Pozice
Odborný poradce
Oblast

Východní Čechy

Divize
Skot
Telefon

+420 602 603 807

E-mail
vit.urbanek@eurofarm.cz
Vlastní charakterizace

Vyhodnocování slabých a silných stránek farem dojeného skotu. Řešení vzniklých situací v rámci dojíren, dojení, vlastního chovu dojnic a odchovu mladého dobytka. Rozbory stáda přes data z kontroly užitkovosti a možnosti jejich dalšího využití.