Počet somatických buněk a riziko reziduí antibiotik

Vysoký počet somatických buněk (PSB) a zvýšená rezidua antibiotik jdou ruku v ruce podle výzkumníků z University ve Wisconsinu. Zjistili, že u stád s PSB vyšším než 700 000 buněk/ml existuje až sedmkrát větší riziko porušení zbytkových antibiotik než u stád s PSB pod 251 000 buněk/ml.

V nedávném newsletteru Dairy Focus at Illinois navrhuje MVDr. Phil Cardoso přezkoumání rutiny dojení a pečlivé sledování PSB pro snížení šancí vzniku reziduí ATB na farmě. Vysvětluje, že nízký PSB představuje důležitý kontrolní bod související s minimalizací rizika reziduí ATB.    

Asistent profesora chovu zvířat na Univerzitě ve Wisconsinu doporučuje věnovat speciální pozornost čištění, osušení a stimulaci struků během přípravy na dojírně. Efektivitu dojícího personálu lze například vyhodnocovat pomocí stěrů z konečků struků po skončení přípravy krávy a bodování čistoty na stupnici od 0 do 3. Stěr se zbytky predipu nebo špíny by byl obodován trojkou, zatímco čistý a suchý struk nulou. Ne více než 20 % struků by mělo dosahovat skóre 3.

Kromě toho Cardoso doporučuje monitorování hodnot PSB v manažerských nebo podpůrných programech. Tvrdí, že farmy by měly mít za cíl méně než 12 % nových infekcí měsíčně, maximálně 2 % klinických mastitid, 50 % míru vyléčení u aktivních případů mastitidy každý měsíc a méně než 5 % vyřazených krav právě z důvodu mastitidy.

Zdroj: Hoard’s Dairyman (May 10, 2016)