PSB a skryté infekce

Měření počtu somatických buněk (PSB) provedená ve sběrné nádrži na mléko (tanku) všeobecně vypovídají o průměrném PSB ve stádě. Tyto informace ovšem nemohou definovat rozptyl nebo stupeň variability PSB v rámci jednotlivých krav. Pouze individuální testování krav určí, zda existuje například značný počet krav s mírně nadprůměrným PSB, nebo naopak malý počet krav s velmi vysokým PSB.

Obecně se pro rozhodnutí, zda je kráva jednoznačně infikovaná, používá hranice 100 000 buněk/ml mléka. Může se ale stát, že i některé krávy s malými klinickými příznaky mastitidy mohou mít PSB 200 000 nebo dokonce vyšší. Proto je důležité sledování počtu buněk u jednotlivých krav, aby bylo možné určit, kolik krav ve stádě je postiženo a v jakém rozsahu.

V menších stádech může být celkový vliv jedné nebo více krav s velmi vysokým počtem buněk obrovský. Ve větším stádě je mléko od nemocné krávy zředěno a zprůměrováno zdravými zvířaty. Velkokapacitní chladící nádrže na velmi velkých mléčných farmách mohou pojmout krávy s mastitidou ve stádě, aniž by tyto krávy ovlivnily celkové hodnocení kvality mléka. Ale u malých až středně velkých stád umožňuje znalost toho, které krávy jsou "viníky", přijmout opatření a rozhodnutí o tom, jak k problému přistupovat a jak jej řešit. Systémy evidence mléka mohou vypočítat podíl jedné krávy s vysokým počtem buněk na celkové PSB stáda v procentech a prokázat potenciální zlepšení celkové PSB, pokud by mléko této krávy nebylo zahrnuto do celkového nádoje.

Pokud je přítomna jedna nebo více krav s chronickými příznaky mastitidy, měly by být vyřazeny, protože jsou rezervoárem infekce pro zdravé krávy a pravděpodobně je nelze vyléčit. Subklinicky postižené krávy s vysokým počtem buněk mohou být cíleně léčeny a jejich počty mohou být v průběhu času sledovány, aby se zjistilo, zda se uzdraví nebo se samy stanou chronickými případy.

Zdroj: Překlad a úprava dle www. Ahdb.org.uk (online 14/09/2022)