Rutina dojení

Efektivní produkce a získání vysoce kvalitního mléka je cílem většiny chovatelů mléka. Vysoce kvalitní mléko je vizuálně přitažlivé, bez příměsí a splňuje specifické normy kvality pro počet somatických buněk (PSB) a bakterie. Nejkvalitnější mléko má obvykle PSB nižší než 200 000/ml (zlatý standard se dnes posouvá i níže až k úrovni 100 000/ml). Producenti vysoce kvalitního mléka vědí, že důležitý je důsledný způsob hygieny vemene před dojením a jednotné nasazení správně fungujících dojicích strojů. Cílem řízení dojení je zajistit, aby strukové násadce byly aplikovány na viditelně čisté, dobře stimulované struky, mléko bylo rychle a efektivně vydojeno a dojící stroje byly po skončení dojení sejmuty. 

Na mléčných farmách se používá řada postupů dojení, ale žádný jednotlivý postup dojení nevede nezávisle ke zlepšení kvality mléka tváří v tvář drtivému vystavení patogenů mastitidy. Správné postupy dojení, které jsou důsledně aplikovány na čisté krávy s dobrým zacházením, povedou k produkci vysoce kvalitního mléka. Manažerské postupy používané ke zlepšení kvality mléka jsou vzájemně závislé a tajemstvím produkce vysoce kvalitního mléka je důsledné používání dobře definovaných postupů dojení, které snižují expozici patogenům mastitidy. „Univerzální přístup pro všechny“ se nevztahuje na dojící rutinu, ale existují základní principy velmi úspěšných postupů dojení, které přispívají k produkci vysoce kvalitního mléka. 

Dojící stroj AktivPuls

Úspěšná produkce mléka vyžaduje neustálou snahu se zlepšovat ve všech oblastech, od krmení a řízení až po technologii dojení. Při každodenním dojení je zvláště důležité vzít v úvahu fyziologické aspekty. Rychlé dojení šetrné k hospodářským zvířatům a zdravé struky jsou základními faktory pro zajištění dobrého zdraví vemene a vysoké užitkovosti.

BETEBE Zvlněná hrana konstrukce dojírny

Robustní konstrukce dojírny BETEBE s instalací pod úhlem 60° nebo 80° byly vyvinuty v úzké spolupráci s chovateli mléčného skotu. Rámec je možné flexibilně přizpůsobit každému chovu nebo dojírně. Chovatelé ocení především rychlé a snadné naučení krav v tomto promyšleném systému s naváděcími oblouky.

BIO-MILKER

Dojící stroj, který určuje nové standardy dojení.

DataFlow II+

Systém Allflex DataFlow™ II je řešení pro správu stáda v reálném čase. Poskytuje manažerovi stáda i obsluze v dojírně sadu nástrojů určených k usnadnění každodenních úkolů a efektivnější a produktivnější práci.

Stimulor Monobloc

Stimulor®Monobloc vychází z převažující konstrukce strukových návleček, která představuje celosvětový standard. Tvarování návlečky je dáno perfektním spojením dlouhá léta vyvíjeného silikonu a vede k doposud nepřekonanému množství nadojeného mléka. Přizpůsobení se tvaru vemene, postavení struků a jejich rozměrům je rovněž vyřešeno, stejně jako šetrné zacházení se strukovou tkání zvířete.

PERASPRAY ™

Čištění dojaček sprejem má tu výhodu, že poskytuje čerstvý roztok při každém použití a zajišťuje, že je roztok aktivní a proto efektivní. Systém PeraSPRAY™ je vybaven speciálním těsněním a komponenty odolnými proti použité kyselině peroctové.

Stimulor

Stimulor představuje zcela novou, průlomovou generaci strukových návleček kombinující všechny výhody vysoce kvalitního silikonu s jedinečnými fyziologickými atributy speciálního tvaru návlečky.