Střípky z farmy

Hutjens: čtyři věci, které byste měli vědět o vaší mléčné farmě v roce 2017

 „Tam venku se právě odehrává změna,“ zvolal Mike Hutjens, když s nadšením začal svoji prezentaci na téma „Příležitosti a řešení pro chovatele mléčného skotu v roce 2017 a dál“ na nedávné konferenci chovatelů Great Lakes Regional Dairy Conference konané ve Frankemuthu, Michigan (USA).

Při ceně za mléčné bílkoviny $2,82 a tuk $2,20 za libru Hutjens tvrdí: „Konečně je cena bílkoviny vyšší než cena tuku. Protože bílkoviny jsou podle všeho to, co konzumenti nyní opravdu chtějí; je tak důležité se přizpůsobit probíhajícím změnám, protože nikdy nevíme, co se bude dít dál.“

S tím, jak se tyto podmínky změnily, nastínil Hutjens, jaký dopad to má na cenu krmiv a mezinárodní trhy: 

 • Náklady na krmivo představují 10 až 12 centů na kilogram sušiny
 • Připravené jalovice mají hodnotu $1 650
 • Vyřazené krávy se prodávají za 55 centů za libru
 • Telata-býčci mají cenu $150 

V mezinárodním měřítku - silný americký dolar, Čína je z trhu pryč a současně je nižší produkce mléka v Evropské unii a na Novém Zélandu.

S vědomím tohoto by měli být chovatelé a producenti mléka připraveni na změnu. Hutjens sdílel svoje 4 základní „pilíře“ v oblasti výživy pro rok 2017:

 1. Nikdy se nevzdávejte mléka. Poměr sušiny je hodnocen 10 - 12 centy na libru a 1 libra sušiny by měla přinést o 2 až 2,5 liber mléka více. Jeli cena mléka 17 centů za libru, pak 10 centů sušiny přinese o 24 centů více. Ujistěte se, že krávy přijímají krmivo, jak mají. Je to důležité zjištění pro zajištění, aby se marginální sušina vyplatila.
 2. Vytvořte si vlastní kontroly mléka. Příplatky, které mohou chovatelé kontrolovat jsou příplatky za kvalitu mléka a mléčné složky. „Tohle jsou peníze, které leží na stole. Tyhle jsou vaše. Trump nebo Obama Vám nemohou zabránit, abyste je získali - to je jen na vás a vaší kontrole,“ říká Hutjens. Zdůraznil, že chovatelé by měli zvážit, kolik liber bílkovin a tuků do svého mléka dostávají. Čím vyšší složky, tím vyšší příplatky.
 3. Je-li to ekonomické při ceně mléka $26, bude to ekonomické i při ceně $16. Použité přísady do krmiv jsou důležitou součástí krmné dávky pro krávu. V posledních 10 letech množství probiotik, mykotoxinů, pojiv a aniontových produktů rapidně vzrostlo. „Přímo krmené mikroby ve startérech pro telata a kompletní programy krmení mléka představují základ,“ podotýká Hutjens a vysvětluje, že na všech farmách, kde poskytuje poradenské služby mají méně nemocných telat a rychlejší příjem startéru. Hutjens tvrdí, že na farmách kde je v roli konzultanta, používá šest aditiv pro krávy v laktaci. Jsou to bachorové pufry, kvasinkové produkty, monenzin, silážní inokulátory, biotin a organické stopové minerály. Seznam aditiv pro dávky u suchostojných krav je stejný plus navíc je zařazen chróm. Dávka pro otelené krávy obsahuje, ještě k přídavkům pro krávy v laktaci, doplňkový vápník a bachorově chráněný cholin.
 4. Bavíme se o mléčném průmyslu. Hutjens říká, že sice může být zábava mít 4-H výstavní telata a krávy, ale pokud vedete mléčnou farmu, měli byste znát těchto pět krmných metrik:
  • Náklady na krmný den
  • Náklady na krmení na 100 liber (a jakým způsobem to reflektuje užitkovost, pokles a náklady na krmivo)
  • Náklady na krmení na libru sušiny mléka (a jakým způsobem to reflektuje výběr krmných složek)
  • Náklady na příjmy z krmení, protože tohle odráží ziskovou marži
  • Efektivitu krmiva, která hodnotí přeměnu krmení na užitkovost

Se závěrem své přednášky se Hutjens posluchačů zeptal: „Máte ve stádě ty správné krávy?“ Vyzval chovatele, aby zvážili používání genetiky a genomiky jako nástroje k získání větší dlouhověkosti svých krav, udržení kulhavosti na minimu a zavedení programu zrychleného odchovu telat.

Hutjens se také podělil o příběh Wayna Gretkzyho a jeho klíč k úspěchu hokejisty. „Gretzky říkal, že bruslí tam, kde puk bude, ne tam, kde právě je.“ Hutjens naléhal na chovatele, aby začali uvažovat jako Gretzky a začali brát ohled na bílkoviny, používali selektivní genetiku a cílili na odchov k produkci mléka s ß-kaseinem A2. Také je povzbuzoval, aby sledovali příležitosti a věnovali čas úvahám, kde svou farmu chtějí mít v horizontu 3, 5 a 10 let. 

 

Autor: Melissa Hart

Zdroj: Progressive Dairyman (online, 20/4/2017)