Střípky z farmy

Pravděpodobnost opakovaného výskytu mastitidy u krav na první laktaci?

Nejenomže mají mladé krávy na první laktaci méně „setkání“ s mastitidou, ale u této skupiny je současně menší pravděpodobnost, že se původní infekce v postižené čtvrti znovu objeví. To je jeden ze závěrů práce od Simona Dufoura z University of Montreal při vyhodnocování 1 538 krav ze 75 farem. Protože krávy byly zkoumány během několika laktací, Dufourova studie ve skutečnosti vyhodnocovala 2 186 laktací.

V konečném výsledku kanadský vědec zjistil, že pravděpodobnost opakovaného výskytu mastitidy ve stejné čtvrti u krav na druhé laktaci je 2,3 krát větší v porovnání s krávami na laktaci první. Toto číslo lehce kleslo na 2,0 při srovnání krav na třetí a vyšší laktaci s jejich protějšky na první.

„Během této studie bylo infikováno 2 186 čtvrtí (ne krav). Pouze v 8 procentech případů se jednalo o druhý výskyt mastitidy,“ vysvětluje Dufour při bližším popisování rizikových faktorů.

 

Zdroj: Hoard’s Dairyman, March 10, 2016