Automatizace dojení

Technologie automatizace dojení Allflex poskytují pokročilá řešení dojení, která jsou vysoce spolehlivá, přesná a nevyžadují náročnou údržbu. Níže uvádíme čtyři příklady toho, jak naše řešení automatizace dojení zvyšují efektivitu.

1. Zlepšení dojení
2. Šetří čas
3. Zvýšení přesnosti
4. Zlepšení pohody dojnic a pracovníků.

Spolupracovali jsme s chovateli dojnic, abychom vyřešili potřeby zemědělců na efektivní a produktivní proces dojení, který nevyžaduje žádné speciální dovednosti.

Průkopníci technologií automatizace dojení

Na základě původního vývoje zahájeného před více než 40 lety a v průběhu let neustáleho zdokonalování se naše technologie automatizace dojení staly špičkovým standardem na trhu. 

Na našich technologiích a řešeních automatizace dojení jsou závislí úspěšní zemědělci po celém světě. Na celém světě je instalováno více než 500 000 našich elektronických zařízení pro měření mléka a naše technologie automatizace dojení slouží více než 12 milionům dojnic.

Naše komponenty pro dojení jsou k dispozici jako samostatná řešení a jsou také integrovány do systémů dojení několika dalších společností. Díky modularitě a škálovatelnosti jsou naše systémy vhodné pro většinu typů stávajících řešení dojení v malých i velkých zemědělských podnicích. Zemědělci mohou začít s malou nebo jednoduchou sestavou a později ji rozšiřovat podle toho, jak se mění jejich potřeby, bez ohledu na typ nebo velikost dojírny.

Naše řešení řídí celý proces dojení, měří dojivost a poskytují kompletní řešení pro pulzaci, automatické snímání, zobrazení a výstrahy. Jsou vysoce konfigurovatelná, aby vyhovovala každé farmě a dojírně.

Na celém světě je instalováno více než 500 000 našich elektronických zařízení pro měření mléka a naše technologie pro automatizaci dojení obsluhují více než 12 milionů dojnic.

DataFlow II+

Systém Allflex DataFlow™ II je řešení pro správu stáda v reálném čase. Poskytuje manažerovi stáda i obsluze v dojírně sadu nástrojů určených k usnadnění každodenních úkolů a efektivnější a produktivnější práci.