Zaměřte se opět na faremní finance

Vlastnit a dojit krávy znamená nepřetržitou péči o dobytek, protože krávy nelze ignorovat…tato zvířata vyžadují neustálou pozornost. I nově narozená telata potřebují někoho, kdo bude asistovat u porodu a zajistí, že první krmení kolostrem proběhne do 60 minut.

Rostoucí jalovice se sice s patřičnou výživou a zázemím více méně starají samy o sebe, i přesto tato skupina vyžaduje určitý čas a bdělý zrak. Dále je tu období sklizně, kdy výsadba a úroda představují naprostou nutnost pro většinu chovatelů mléčného skotu. To je důležité především z toho pohledu, že tyto komodity postupně zpracovává na krmení dalších 365 dní v roce. Rovněž nakupování plodin a krmných komponentů vyžaduje svůj čas v rámci drahocenného dne.

Kvůli veškeré této pozornosti věnované dobytku a péči o něj, častokrát finance hrají až druhé housle. Nechápejte to špatně, samozřejmě když se samotný chov zvířat a pěstování plodin dělají špatně, nepřitečou na účet žádné peníze. Ale pohled na stránku výnosů a nákladů je v mnoha případech až na posledním místě. Teprve v okamžiku, kdy účet za mléko nepokryje všechny výdaje, všichni zbystří.

Samozřejmě, že všichni sledovali klesající ceny za mléko a doufali, že všechno nakonec bude v pořádku. Ale je to právě tento okamžik, kdy opět zvýšíme pozornost. Teprve nyní se nám v hlavě začnout honit finanční otázky. Začínáme se zajímat, jak můžeme řídit náš provoz efektivněji. Zpochybňujeme poradce na výživu a dodavatele, protože krmení představuje konec konců největší nákladovou položku na farmě.

Nyní se na povrch dostávají další myšlenky, které jsme předtím nebrali v potaz. Můžeme nechat ve stáji nastláno o něco déle? Můžeme přejít z trojího dojení denně jen na dvojí, abychom ušetřili prostředky a práci? Není možné získat levnější semeno? Zajímalo by mě, co si myslí naši věřitelé. Doufám, že mi nebudou volat a vyptávat se.

Finanční očista

Komoditní obchod s dojnými krávami je obchod cyklický a ještě k tomu globální. Majitelé tvrdě pracují, aby se postarali o zvířata i o úrodu. Nyní je opět doba na to si uvědomit, že starat se o finanční stránku podniku je stejně důležité jako péče o nově narozené tele.

  1. Ujistěte se, že pracujete s aktuální rozvahou a při jejím tvoření dbejte na to, aby všechna čísla byla přesná.
  2. Znovu si projděte náklady a výnosy z minulého roku. Prohlédněte si průměr za poslední 3 období, abyste získali přehled o tom, jak se změnily jednotlivé kategorie nákladů. Potom se sami sebe zeptejte, co můžete udělat, aniž byste obětovali pohodlí a komfort krav.
  3. Udržujte množství mléka na úrovni. Poraďte se se svými partnery, co můžete udělat pro zvýšení složek nebo snížení somatických buněk. Dobré složky zvyšují tržnost mléka. Nižší PSB prospívá zdraví krav a jejich vemeni.
  4. Spočítejte si realistický rozpočet. To zahrnuje roční přehled, pokud nebyl vypracován na začátku roku. Dobrá nebo špatná, ujistěte se, že cena mléka reflektuje aktuální dění na trhu po zbytek roku.
  5. Zaznamenejte si na papír svůj plán. Může být klidně napsaný vlastní rukou a postačí i jedna stránka. Důležité je se nad ním zamyslet a zapsat si ho. Zahrňte i poznatky spolupracovníků a poradců.
  6. Vyhodnoťte si příjmy a výdaje. Tato část opět zahrnuje rozpočet a porovnání s reálným měsíčním nebo čtvrtletním stavem. Jaký je vývoj situace? Můžeme udělat něco, abychom to změnili? Pokud vstupní data stáda byla správná, proč tomu tak není nyní?
  7. Zůstaňte v kontaktu s věřiteli. Vyhněte se problémům s peněžním tokem díky plánované měsíční projekci. Obraťte se na věřitele, aby vám vyšli vstříc. Navýšení úvěrového limitu, přepracování podmínek, restrukturalizace nebo jen prodloužení splatnosti může přijít vhod.
  8. Hledejte pomoc. Zkuste se účastnit událostí, kde se sdružují chovatelé, diskutujete nápady a hledejte společně řešení.

Čas od času se uvolněte

Zcela pochopitelně se chovatelé mléčného skotu jednoduše zamotají do každodenního kolotoče úkolů na farmě. Je proto nasnadě odložit finanční stránku provozu na zadní sedadlo, ale stejně musíte věnovat číslům pozornost bez ohledu na měsíční spodní řádek.

Někdy může přijít zklamání, ale mělo by dojít i na nějaká překvapení. Věnujte jim vždy pozornost.

Autor: Gary Pipiorski

Zdroj: Hoard’s Dairyman (June 10, 2016)