Ztráta mléka na základě lineárního skóre SB

V roce 1982 ve výzkumu University of Wisconsin-Madison pod vedením George Shooka, spojili lineární skóre somatických buněk přímo se ztrátou mléčné produkce. Tato práce převrátila pohled na kvalitu mléka a později se stala základem genetického výběru skóre somatických buněk. Nedávno se na tyto základní hodnoty podívala instituce Southeast Quality Milk Initiative z jiného pohledu a po více než 30 letech zdokonalování v tomto odvětví.

„Skóre somatických buněk (SCS) má významný efekt na mléčnou užitkovost,“ říká Derek Nolan z University of Kentucky. „Ztráty na mléce z důvodu příliš vysokého SCS jsou podobné těm, které zjistili Shook a Raubertas v roce 1982, ale liší se od novějších modelů. Rozdíly mohou být z důvodu použitého modelu nebo geografického umístění,“ říká Nolan, který měl k dispozici velmi podobný soubor dat a výzkumný model, ze kterých vycházel Raubertas a Shook.

"Zjistili jsme, že vyšší SCS má největší dopad na krávy na druhé laktaci. Protože krávy dnes produkují více mléka, procento ztráty výnosu z důvodu vyššího SCS je nižší než v roce 1982,“ dodává postgraduální student z University of Kentucky.

 

Zdroj: Hoard’s Dairyman, March 10, 2016