Hygiena pitné vody na míru

Optimalizovaní kvality pitné vody, nutnost v moderním chovu zvířat!  

U běžné pitné a studniční vody se vyskytují přirozeně malá množství bakterií. Tyto bakterie nejsou škodlivé, protože jsou neškodné samy o sobě nebo jsou přítomny v pitné vodě v příliš malém množství. Jakmile se začne tvořit biofilm, hromadí se bakterie v potrubí a ukrývají se pod ochrannou vrstvou hlenu, kterou samy produkují.  

Bakterie se zanáší a šíří do vodovodního systému i ze strany stáje a usazují se v již vytvořeném biofilmu. V těchto biofilmech se mohou všechny typy bakterií nerušeně množit, ty dobré i ty špatné. Problém s těmito biofilmy vyplývá z nárazového uvolňování velkého množství bakterií do pitné vody, ale také z pomalého růstu ve vodovodním potrubí. V důsledku toho se kvalita vody značně zhoršuje a může vést k chorobám zvířat.  

To může mít za následek celkové zhoršení zdraví zvířat, nedostatečné celkové výsledky a zvýšení nákladů na ošetření. Výsledkem je nižší návratnost pro chovatele. 

VÁŠEŇ PRO STÁJOVOU HYGIENU  

To pro nás znamená: 

  1. Návštěva našeho odborného poradce v dohodnutém termínu  
  2. Prověrka stávajícího potrubí pitné vody (endoskopická kamera) a posouzení potrubního systému  
  3. Stanovení kvality vody  
  4. Prodiskutování situace v chovu  
  5. Poradenské doporučení  
  6. Vytvoření managementu pitné vody (úprava)  
  7. Kontinuální péče a podpora podniku naším odborným poradcem 

Dávkovací systémy calgonit

Dávkovací systémy Calvatis pro přesné vstřikování koncentrovaných roztoků do vodovodního potrubí jsou navrženy pro specifické faremní podmínky a dostupné v několika provedeních dle velikosti chovu.

Calgonit AD 865

Calgonit AD 865 je tekutý, oxidativně působící kondicionér vody pro otevřené napájecí systémy na bázi peroxidu vodíku. Na základě svého speciálního složení odstraňuje calgonit AD 865 odolná organická znečištění.

Calgonit CD-K2

Calgonit CD-K2 je standardizovaný roztok chloritanu sodného k výrobě chlordioxidu pro ošetření vody.

Calgonit CD-K1

K výrobě ca. 0,2%-ního roztoku volného chlordioxidu (ClO2) se k 19,1 kg calgonit CD-K1 přímo do kanystru přidá 1,9 L calgonit CD-K2. K dosažení plné účinnosti musí směs zůstat minimálně 30 minut stát.

Calgonit DWS

Správné čištění potrubních vedení udržuje kvalitu vody a vede tak u zvířat k dostatečnému příjmu vody.

Zdravotní stav, růst a schopnost dosáhnout maximální možné užitkovosti je u zvířat zásadním způsobem odvislé od jejich zásobení pitnou vodou.

Calgonit RFS

Calgonit RFS je tekutý, silně alkalický čistící prostředek k intenzivnímu automatickému čištění všech potravinářských a potraviny vedoucích zařízení, rovněž při vysoké tvrdosti vody.

Calgonit SN 578

Calgonit SN 578 je tekutý, silně kyselý produkt s peroxidem vodíku na bázi kyseliny dusičné. Je vhodný pro automatické čištění vedení, tanků, stejně tak jako forem a beden. Produkt jen velmi málo pění, dávkování je možné automaticky řídit podle vodivosti a nechá se velmi dobře smýt. Vysoký obsah peroxidu vodíku zásadním způsobem podporuje čistící účinek.