Odborné články

Porazíme záněty vemene? ((Jana Velechovská, Náš chov 04/2024))

V únoru se na dvou místech české republiky uskutečnily semináře pořádané společnostmi Eurofarm systems a Sano. Jednalo se o třetí modul tzv. Tour 100 000 aneb Jak dosáhnout a udržet vynikající zdraví vemene a vysokou užitkovost.

Nová laktace začíná dnem zaprahnutí (Jana Velechovská, Náš chov 02/2024)

V závěru minulého roku se na dvou místech České republiky uskutečnil druhý modul semináře tzv. Tour 100 000 aneb Jak dosáhnout a udržet vynikající zdraví vemene a vysokou užitkovost, které uspořádaly společnosti Eurofarm systems a Sano - Moderní výživa zvířat. Stejně jako na březnových seminářích vystoupili prof. Dr. Volker Krömker z University of Copenhagen a Dr. Norbert Göres ze společnosti Sano. Tématem bylo především stání na sucho a okoloporodní období.

Tour 100 000 v listopadu podruhé (Jana Velechovská, Zemědělec v regionu 11/2023)

V listopadu se na dvou místech České republiky uskutečnil druhý modul semináře tzv. Tour 100 000 aneb Jak dosáhnout a udržet vynikající zdraví vemene a vysokou užitkovost, který uspořádaly společnosti Eurofarm Systems a Sano – Moderní výživa zvířat. Stejně jako na březnových seminářích vystoupili prof. Dr. Volker Krömker z University of Copenhagen a Dr. Norbert Göres ze společnosti Sano. Tématem bylo především stání na sucho a okoloporodní období.

Specialisté na brambory i skot (Jana Velechovská, Zemědělec v regionu 09/2023)

Společnost SENAGRO, a.s., se sídlem v Senožatech nedaleko Humpolce hospodaří ve 12 katastrálních územích na celkové výměře 1971 hektarů zemědělské půdy, z níž připadá 303 na trvalé travní porosty. Nadmořké výšky obdělávaných pozemků jsou mezi 400 až 610 metry. Věnuje se klasické zemědělské prvovýrobě, provozuje bioplynovou stanici, dílny a nákladní dopravu.

Živočišná výroba neztrácí na významu (Jana Velechovská, Zemědělec v regionu 07/2023)

Borovany jsou město ležící sedmnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, asi osm kilometrů severně od města Trhové Sviny. První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Žije zde zhruba 2900 obyvatel. Zemědělské obchodní družstvo Borovany, které tu sídlí, hospodaří na výměře 2600 hektarů zemědělské půdy, z nichž je 1580 ha orné a 1020 ha připadá na trvalé travní porosty. Zabývá se klasickou zemědělskou produkcí zahrnující rostlinnou a živočišnou výrobu, v přidružené výrobě provozují lakovnu.

Společným cílem je spokojené... (Jana Velechovská, Zemědělec v regionu 06/2023)

ZEMOS Orlické Podhůří, a. s., hospodaří v blízkosti Chocně na výměře 710 hektarů zemědělské půdy, z nichž připadá zhruba 400 ha na ornou půdu. Vzhledem ke kombinovanému zaměření podniku a také přírodním podmínkám zaujímají značnou část výměry – 310 ha – trvalé travní porosty.

Pojeďte také na Tour 100 000 (Jana Velechovská, Náš chov 06/2023)

V březnu se uskutečnily semináře zahajující tzv. Tour 100 000 aneb Jak dosáhnout a udržet vynikající zdraví vemene a vysokou užitkovost, které uspořádaly společnosti Eurofarm systems a Sano - Moderní výživa zvířat. Zatímco Eurofarm systems již více než 20 let úspěšně poradensky spolupracuje se stovkami zemědělských chovů v České republice v oblasti zdraví mléčné žlázy, ekonomiky získávání mléka a jeho kvality, společnost Sano již 30 let pomáhá chovatelům zvyšovat mléčnou užitkovost i ekonomiku stáda.

Monitoring krav s přidanou hodnotou (Lukáš Prýmas, Náš chov 05/2023)

Kromě toho, že 3. července 1866 došlo u obce Střezetice k největší jezdecké bitvě 19. století (mezi pruskou a rakouskou jízdou), střetnutí se zúčastnilo 11 tisíc jezdců a boj trval jen půlhodinu, během této krátké doby přišlo o život 102 důstojníků, 1511 vojáků a 2094 koní… nachází se ve Střezeticích také kravín. Je to kravín, kde se mají krávy dobře. Jejich fyziologický stav je totiž monitorován.

Klíčové ukazatele zdraví vemene - jak je rozpoznat (Prof. Dr. Volker Krömker, Náš chov 03/2023)

Poruchy zdraví vemene představují značnou zátěž pro zvířata a ekonomiku produkce mléka. Sledováním zdravotního stavu vemene zvířat ve stádě dojnic lze odhalit poruchy a bojovat proti nim. Monitoring zdravotního stavu vemene má tři úkoly: zaprvé zjistit současný stav, zadruhé zkontrolovat účinnost přijatých opatření na zlepšení a léčbu a zatřetí včas odhalit vznikající problémy (Zoche et al. 2013). Program monitorování je tedy nepřetržitý proces zlepšování zdraví vemene prostřednictvím sběru, shromažďování a vyhodnocování údajů na úrovni jednotlivých zvířat a celého podniku. Je třeba ji odlišit od jednorázové diagnostiky na úrovni stáda, která se obvykle provádí při výskytu problémů, aby bylo možné určit možné příčiny (Reneau a kol. 1998).

Řízení reprodukce a výhody elektronického monitorování (MVDr. Taha Tekin, Ing. Vladimír Musil, Náš chov 02/2023)

Vzhledem k mnoha změnám, k nimž v současné době dochází v tržním prostředí, je pro chovatele důležité zachovat si konkurenceschopnost. Co pro to mohou udělat? Jedním z kroků, které mohou mít téměř okamžitý účinek, je zavedení technologií, jako jsou pokročilé systémy monitorování krav, které sledují reprodukci s cílem optimalizovat procento zabřezávání, zkrátit mezidobí, zvýšit produkci mléka, snížit nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a ušetřit čas. Tyto systémy detekce říje a sledování reprodukce krav se staly klíčem k optimalizaci efektivity a ziskovosti na rozkolísaném mlékárenském trhu.

Diagnostika mastitid (Prof. Dr. Volker Krömker, Náš chov 02/2023)

Diagnóza mastitidy se stanoví na základě dvou vyšetřovaných proměnných. Jako důkaz zánětu slouží zvýšení počtu somatických buněk ve čtvrťovém sekretu anebo nález výrazně změněného mléka. Pro kauzální vymezení diagnózy se provádí také mikrobiální diagnostika sekretu za účelem detekce mikroorganismů. Moderní, citlivé metody mikrobiologického rozboru relativizují nutný průkaz mikroorganismů patogenních pro vemeno jako relevantní kritérium pro stanovení diagnózy. Přesto je detekce dominantních mikroorganismů důležitá pro zahájení sanačních opatření.

Jak dosáhnout magické hranice 100 000 (Jana Velechovská, Náš chov 05/2022)

Společnost Eurofarm Systems již téměř dvacet let úspěšně poradensky spolupracuje se stovkami zemědělských chovů v České republice v oblasti zdraví mléčné žlázy, ekonomiky získávání mléka a jeho kvality. Setkali jsme se s jednatelkou Janou Jelínkovou, abychom se zeptali, jak hodnotí v tomto směru aktuální situaci v našich chovech, a nahlédli pod pokličku nového konceptu, který Eurofarm právě spouští.

Zlepšete genetiku stáda a celkovou mléčnou produkci (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Náš chov 12/2021)

Nepřeberné množství technických vymožeností najdeme už snad v každé domácnosti. Výjimkou dnes nejsou ani stáje pro chov skotu. Nejen že díky těmto inovacím získáváme cenné informace o zdravotním stavu zvířat, ale zásadním způsobem nám umožňují s předstihem a efektivně zasáhnout v případě vzniku zdravotních komplikací (mastitidy, metritidy, SARA apod.). Za pomoci moderních technologií lze významně zlepšit nejen zdravotní stav celého stáda, ale i reprodukci (vyhledávání říjí, problematika tichých říjí apod.), která významně ovlivňuje ekonomiku a celkovou prosperitu každé farmy.

Mezidezinfekce dojících strojů - účinky a limity (Ing. Vít Urbánek Ph.D., Ing. Tomáš Válek, Náš chov 07/2021)

Mezidezinfekce dojících strojů je základní hygienické opatření pro prevenci a kontrolu infekcí vemene. Na skutečné přínosy a správný postup se podíváme blíže v následujícím příspěvku.

Chov telat v zimě - jak je udržet v teple (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Náš chov 02/2021)

Nejnáchylnější kategorií skotu v zimním období jsou bezesporu telata, i přestože že se rodí s poměrně dobře vyvinutou termoregulací. Blížící se zimní teploty jdou ruku v ruce s rizikem hypotermie, která je největším nebezpečím především pro novorozená telata. Se zimním obdobím tak přicházejí pro chovatele další výzvy, jak zachovat zdraví a pohodu telat i v těchto nepříznivých měsících.

Šetrné dojení pro zdravé vemeno (Ing. Vít Urbánek Ph.D., Ing. Tomáš Válek, Náš chov 04/2021)

S nárůstem užitkovosti jsou dnes dojnice vystavovány stále většímu tlaku na svůj imunitní systém. Přitom právě udržení dobrého zdravotního stavu je, vedle samotné dojivosti a dobré úrovně managementu, hlavním předpokladem pro dosažení základní ekonomické veličiny – celoživotní efektivity. Za tuto hranici je považována užitkovost více než 15 kg mléka za den života. Zjednodušeně řečeno: „teprve v okamžiku, kdy kráva nadojí průměrně za jeden den života 15 litrů mléka, pak je to ekonomická kráva“. Proto by měl být dobrý zdravotní stav vemene jednou z hlavních priorit každého chovatele.

Nižší výskyt onemocnění, úmrtnosti a pevnější zdraví (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Náš chov 06/2020)

Úspěšný odchov telat významně určuje budoucí užitkovost dospělých zvířat. Každý výskyt onemocnění v období odchovu, ať už ve formě klinické či subklinické, zhoršuje růstové schopnosti a do značné míry ovlivňuje budoucí užitkovost. Nedostatečná informovanost ošetřujícího personálu, přeceňování životaschopnosti organismu mláďat a nízká úroveň sanitace mají za následek vyšší výskyt onemocnění, která mohou končit úhynem.

Efektivní řešení mastitid díky faremním kultivacím (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Ing. Markéta Nováková, Bc. Irena Kosařová, Náš chov 04/2020)

V průběhu posledních deseti let došlo v chovu skotu k významnému posunu. Asi nejvýznamnější je výrazná a stále stoupající užitkovost našich stád, a to nejen díky změnám formy ustájení zvířat, ale i díky měnícím se technologickým postupům při výživě dojnic, inovacím při získávání mléka a stále se zdokonalujícím metodám sanitace. I přes velké množství pokroků v chovu dojnic, optimalizaci prvků tvořící welfare zvířat a individuální péči o dojnice, jsou však mastitidy na mléčných farmách každodenní realitou.

Data z přežvykování vedou ke zlepšení managementu zdraví stáda (Ing. Vladimír Musil, Farmář Speciál 02/2020)

Včasná detekce a rychlé ošetření nemocných krav pomáhají minimalizovat negativní účinky na produkci mléka, reprodukci a celkovou pohodu. Naneštěstí v okamžiku, kdy kráva přestane přijímat krmivo, zasáhne ji horečka nebo se u ní projeví jiné symptomy onemocnění, již nevratně směřuje k poklesu užitkovosti. Brzká diagnostika zdravotních problémů může pomoci nejen snížit náklady na léčbu a zlepšit šance vyléčení, ale rovněž vrátit nemocné krávy zpět na cestu laktačních a reprodukční úspěchů.

Nechte krávy vyprávět náš příběh: Allflex Livestock Intelligence (Ing. Vladimír Musil, Náš chov - Smart farming 11/2019)

Oblast zdraví zvířat se rychle rozvíjí a kvůli rostoucím výzvám jako zachování dobrých životních podmínek zvířat nebo sílící obavy veřejnosti o bezpečnost a sledovatelnost původu potravin se dnes moderní farmy v podstatě neobejdou bez nástrojů sledujících zdravotní stav a pohodu krav. Díky technologickému pokroku mohou nyní chovatelé pomocí chytrých senzorů sbírat nepřetržitě data o individuálních zvířatech i celých skupinách. Aplikované systémy Heatime a SenseHub pak přinášejí náhled na reprodukci a zdravotní stav v uchopitelné podobě a v reálném čase, poskytují přehled o chování a pohodě každé jednotlivé krávy a pomáhají tak zlepšit nebo zvýšit provozní výsledky a management zvířat.

Hlídání porodů nebylo nikdy jednodušší (Jana Jelínková, Náš chov 09/2019)

Dvacáté první století jde i v zemědělství mílovými kroky směrem k moderním technologiím a automatizaci. Vzhledem k tomu, jak nedostatkovým zbožím jsou pracovní síly, je to zcela opodstatněné a nevyhnutelné. Po krčních respondérech, které upozorní chovatele na říjící se či nemocná zvířata, přišly na český trh i senzory, které chovatele upozorní na začínající porod jak u krav ve stáji, tak i na pastvě. Za zkušenostmi s touto technologií jsme se vydali do chovu masného skotu, který tyto senzory již delší dobu využívá. Dnes se s vámi podělí o zkušenosti Hana Nemleinová, majitelka farmy ve Filipově u České Kamenice.

Monitoring životních aktivit býků jako inovační prvek jejich výkrmu (Ing. Daniel Falta, Ph.D. a kol., Náš chov 09/2019)

Sledování životních aktivit skotu je v současné době čím dál častěji využíváno pro hodnocení jeho životní pohody. U rostoucích kategorií skotu je situace v tomto směru poměrně složitější, protože odezva v užitkovosti není tak bezprostřední jako u dojnic, a prakticky neexistuje rutinní možnost jak ji rychle zjistit. O to důležitější, je u těchto kategorií sledování životních aktivit a kvantifikace jejich vztahu k přírůstku živé hmotnosti.

Holštýnka je vrcholový sportovec (Jana Velechovská, Náš chov 04/2018)

A stejně jako on potřebuje vynikající péči. Jedině tak může dojit denně i 50 litrů mléka a zůstat přitom zdravá a plodná. Jenže – jak toho docílit? Jednou z možností je využití pokročilého monitoringu reprodukce a zdraví krav pomocí senzorů sbírajících kromě dat z pohybové aktivity také informace o jejich přežvykování.

SCR Heatime - zkušenosti veterinárního lékaře (Jana Jelínková, Náš chov 12/2017)

V uplynulých měsících jsme vám přinesli reportáže pojednávající o aktuálně nejmodernější dostupné technologii monitorování pohybové aktivity a přímého měření přežvykování z podniků v Municích, Mrákově a Meclově. Protože se strhla obrovská vlna zájmu a dotazů, rozhodli jsme se v započatém trendu pokračovat a přinášet reálné zkušenosti a odpovědi chovatelů a specialistů. Tentokrát jsme na téma efektivnosti využití systému SCR diskutovali s MVDr. Jiřím Davídkem.

Celé letošní léto jsme pro vás připravovali reportáže ze zemědělských podniků, které se v rámci ekonomického i pracovního zefektivnění chovu rozhodly pro pořízení systému Heatime od izraelské společnosti SCR. Po velkém ohlasu na tyto reportáže jsme se rozhodli přinést čtenářům další zajímavé zkušenosti. Tentokrát jsme se vypravili do známého a velkého podniku Meclovská zemědělská a. s.