Odborné články

Klíčové ukazatele zdraví vemene - jak je rozpoznat (Prof. Dr. Volker Krömker, Náš chov 03/2023)

Poruchy zdraví vemene představují značnou zátěž pro zvířata a ekonomiku produkce mléka. Sledováním zdravotního stavu vemene zvířat ve stádě dojnic lze odhalit poruchy a bojovat proti nim. Monitoring zdravotního stavu vemene má tři úkoly: zaprvé zjistit současný stav, zadruhé zkontrolovat účinnost přijatých opatření na zlepšení a léčbu a zatřetí včas odhalit vznikající problémy (Zoche et al. 2013). Program monitorování je tedy nepřetržitý proces zlepšování zdraví vemene prostřednictvím sběru, shromažďování a vyhodnocování údajů na úrovni jednotlivých zvířat a celého podniku. Je třeba ji odlišit od jednorázové diagnostiky na úrovni stáda, která se obvykle provádí při výskytu problémů, aby bylo možné určit možné příčiny (Reneau a kol. 1998).

Řízení reprodukce a výhody elektronického monitorování (MVDr. Taha Tekin, Ing. Vladimír Musil, Náš chov 02/2023)

Vzhledem k mnoha změnám, k nimž v současné době dochází v tržním prostředí, je pro chovatele důležité zachovat si konkurenceschopnost. Co pro to mohou udělat? Jedním z kroků, které mohou mít téměř okamžitý účinek, je zavedení technologií, jako jsou pokročilé systémy monitorování krav, které sledují reprodukci s cílem optimalizovat procento zabřezávání, zkrátit mezidobí, zvýšit produkci mléka, snížit nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a ušetřit čas. Tyto systémy detekce říje a sledování reprodukce krav se staly klíčem k optimalizaci efektivity a ziskovosti na rozkolísaném mlékárenském trhu.

Diagnostika mastitid (Prof. Dr. Volker Krömker, Náš chov 02/2023)

Diagnóza mastitidy se stanoví na základě dvou vyšetřovaných proměnných. Jako důkaz zánětu slouží zvýšení počtu somatických buněk ve čtvrťovém sekretu anebo nález výrazně změněného mléka. Pro kauzální vymezení diagnózy se provádí také mikrobiální diagnostika sekretu za účelem detekce mikroorganismů. Moderní, citlivé metody mikrobiologického rozboru relativizují nutný průkaz mikroorganismů patogenních pro vemeno jako relevantní kritérium pro stanovení diagnózy. Přesto je detekce dominantních mikroorganismů důležitá pro zahájení sanačních opatření.

Jak dosáhnout magické hranice 100 000 (Jana Velechovská, Náš chov 05/2022)

Společnost Eurofarm Systems již téměř dvacet let úspěšně poradensky spolupracuje se stovkami zemědělských chovů v České republice v oblasti zdraví mléčné žlázy, ekonomiky získávání mléka a jeho kvality. Setkali jsme se s jednatelkou Janou Jelínkovou, abychom se zeptali, jak hodnotí v tomto směru aktuální situaci v našich chovech, a nahlédli pod pokličku nového konceptu, který Eurofarm právě spouští.

Zlepšete genetiku stáda a celkovou mléčnou produkci (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Náš chov 12/2021)

Nepřeberné množství technických vymožeností najdeme už snad v každé domácnosti. Výjimkou dnes nejsou ani stáje pro chov skotu. Nejen že díky těmto inovacím získáváme cenné informace o zdravotním stavu zvířat, ale zásadním způsobem nám umožňují s předstihem a efektivně zasáhnout v případě vzniku zdravotních komplikací (mastitidy, metritidy, SARA apod.). Za pomoci moderních technologií lze významně zlepšit nejen zdravotní stav celého stáda, ale i reprodukci (vyhledávání říjí, problematika tichých říjí apod.), která významně ovlivňuje ekonomiku a celkovou prosperitu každé farmy.

Mezidezinfekce dojících strojů - účinky a limity (Ing. Vít Urbánek Ph.D., Ing. Tomáš Válek, Náš chov 07/2021)

Mezidezinfekce dojících strojů je základní hygienické opatření pro prevenci a kontrolu infekcí vemene. Na skutečné přínosy a správný postup se podíváme blíže v následujícím příspěvku.

Chov telat v zimě - jak je udržet v teple (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Náš chov 02/2021)

Nejnáchylnější kategorií skotu v zimním období jsou bezesporu telata, i přestože že se rodí s poměrně dobře vyvinutou termoregulací. Blížící se zimní teploty jdou ruku v ruce s rizikem hypotermie, která je největším nebezpečím především pro novorozená telata. Se zimním obdobím tak přicházejí pro chovatele další výzvy, jak zachovat zdraví a pohodu telat i v těchto nepříznivých měsících.

Šetrné dojení pro zdravé vemeno (Ing. Vít Urbánek Ph.D., Ing. Tomáš Válek, Náš chov 04/2021)

S nárůstem užitkovosti jsou dnes dojnice vystavovány stále většímu tlaku na svůj imunitní systém. Přitom právě udržení dobrého zdravotního stavu je, vedle samotné dojivosti a dobré úrovně managementu, hlavním předpokladem pro dosažení základní ekonomické veličiny – celoživotní efektivity. Za tuto hranici je považována užitkovost více než 15 kg mléka za den života. Zjednodušeně řečeno: „teprve v okamžiku, kdy kráva nadojí průměrně za jeden den života 15 litrů mléka, pak je to ekonomická kráva“. Proto by měl být dobrý zdravotní stav vemene jednou z hlavních priorit každého chovatele.

Nižší výskyt onemocnění, úmrtnosti a pevnější zdraví (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Náš chov 06/2020)

Úspěšný odchov telat významně určuje budoucí užitkovost dospělých zvířat. Každý výskyt onemocnění v období odchovu, ať už ve formě klinické či subklinické, zhoršuje růstové schopnosti a do značné míry ovlivňuje budoucí užitkovost. Nedostatečná informovanost ošetřujícího personálu, přeceňování životaschopnosti organismu mláďat a nízká úroveň sanitace mají za následek vyšší výskyt onemocnění, která mohou končit úhynem.

Efektivní řešení mastitid díky faremním kultivacím (Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., Ing. Markéta Nováková, Bc. Irena Kosařová, Náš chov 04/2020)

V průběhu posledních deseti let došlo v chovu skotu k významnému posunu. Asi nejvýznamnější je výrazná a stále stoupající užitkovost našich stád, a to nejen díky změnám formy ustájení zvířat, ale i díky měnícím se technologickým postupům při výživě dojnic, inovacím při získávání mléka a stále se zdokonalujícím metodám sanitace. I přes velké množství pokroků v chovu dojnic, optimalizaci prvků tvořící welfare zvířat a individuální péči o dojnice, jsou však mastitidy na mléčných farmách každodenní realitou.

Data z přežvykování vedou ke zlepšení managementu zdraví stáda (Ing. Vladimír Musil, Farmář Speciál 02/2020)

Včasná detekce a rychlé ošetření nemocných krav pomáhají minimalizovat negativní účinky na produkci mléka, reprodukci a celkovou pohodu. Naneštěstí v okamžiku, kdy kráva přestane přijímat krmivo, zasáhne ji horečka nebo se u ní projeví jiné symptomy onemocnění, již nevratně směřuje k poklesu užitkovosti. Brzká diagnostika zdravotních problémů může pomoci nejen snížit náklady na léčbu a zlepšit šance vyléčení, ale rovněž vrátit nemocné krávy zpět na cestu laktačních a reprodukční úspěchů.

Nechte krávy vyprávět náš příběh: Allflex Livestock Intelligence (Ing. Vladimír Musil, Náš chov - Smart farming 11/2019)

Oblast zdraví zvířat se rychle rozvíjí a kvůli rostoucím výzvám jako zachování dobrých životních podmínek zvířat nebo sílící obavy veřejnosti o bezpečnost a sledovatelnost původu potravin se dnes moderní farmy v podstatě neobejdou bez nástrojů sledujících zdravotní stav a pohodu krav. Díky technologickému pokroku mohou nyní chovatelé pomocí chytrých senzorů sbírat nepřetržitě data o individuálních zvířatech i celých skupinách. Aplikované systémy Heatime a SenseHub pak přinášejí náhled na reprodukci a zdravotní stav v uchopitelné podobě a v reálném čase, poskytují přehled o chování a pohodě každé jednotlivé krávy a pomáhají tak zlepšit nebo zvýšit provozní výsledky a management zvířat.

Hlídání porodů nebylo nikdy jednodušší (Jana Jelínková, Náš chov 09/2019)

Dvacáté první století jde i v zemědělství mílovými kroky směrem k moderním technologiím a automatizaci. Vzhledem k tomu, jak nedostatkovým zbožím jsou pracovní síly, je to zcela opodstatněné a nevyhnutelné. Po krčních respondérech, které upozorní chovatele na říjící se či nemocná zvířata, přišly na český trh i senzory, které chovatele upozorní na začínající porod jak u krav ve stáji, tak i na pastvě. Za zkušenostmi s touto technologií jsme se vydali do chovu masného skotu, který tyto senzory již delší dobu využívá. Dnes se s vámi podělí o zkušenosti Hana Nemleinová, majitelka farmy ve Filipově u České Kamenice.

Monitoring životních aktivit býků jako inovační prvek jejich výkrmu (Ing. Daniel Falta, Ph.D. a kol., Náš chov 09/2019)

Sledování životních aktivit skotu je v současné době čím dál častěji využíváno pro hodnocení jeho životní pohody. U rostoucích kategorií skotu je situace v tomto směru poměrně složitější, protože odezva v užitkovosti není tak bezprostřední jako u dojnic, a prakticky neexistuje rutinní možnost jak ji rychle zjistit. O to důležitější, je u těchto kategorií sledování životních aktivit a kvantifikace jejich vztahu k přírůstku živé hmotnosti.

Holštýnka je vrcholový sportovec (Jana Velechovská, Náš chov 04/2018)

A stejně jako on potřebuje vynikající péči. Jedině tak může dojit denně i 50 litrů mléka a zůstat přitom zdravá a plodná. Jenže – jak toho docílit? Jednou z možností je využití pokročilého monitoringu reprodukce a zdraví krav pomocí senzorů sbírajících kromě dat z pohybové aktivity také informace o jejich přežvykování.

SCR Heatime - zkušenosti veterinárního lékaře (Jana Jelínková, Náš chov 12/2017)

V uplynulých měsících jsme vám přinesli reportáže pojednávající o aktuálně nejmodernější dostupné technologii monitorování pohybové aktivity a přímého měření přežvykování z podniků v Municích, Mrákově a Meclově. Protože se strhla obrovská vlna zájmu a dotazů, rozhodli jsme se v započatém trendu pokračovat a přinášet reálné zkušenosti a odpovědi chovatelů a specialistů. Tentokrát jsme na téma efektivnosti využití systému SCR diskutovali s MVDr. Jiřím Davídkem.

Celé letošní léto jsme pro vás připravovali reportáže ze zemědělských podniků, které se v rámci ekonomického i pracovního zefektivnění chovu rozhodly pro pořízení systému Heatime od izraelské společnosti SCR. Po velkém ohlasu na tyto reportáže jsme se rozhodli přinést čtenářům další zajímavé zkušenosti. Tentokrát jsme se vypravili do známého a velkého podniku Meclovská zemědělská a. s.

Systém Heatime od SCR již v České republice funguje na farmách 2,5 roku. Rozhodli jsme se proto přinášet vám zkušenosti a reference přímo z těchto chovů, vyjádření těch, kteří s ním pracují a mohou jej nejlépe a objektivně vyhodnotit. Po minulé návštěvě v Mrákově jsme se tentokrát vydali do Jihočeského kraje, konkrétně do podniku AGRIPROD, s. r. o., v Municích u Hluboké nad Vltavou.

ZOD Mrákov - Když práce baví (Jana Jelínková, Náš chov 07/2017)

Je stále více chovatelů, kteří si v posledních letech pořizují a používají nejmodernější systémy na vyhledávání říjí a monitoring přežvykování a zdraví krav. V době nedostatku kvalitních pracovníků v živočišné výrobě a neustálé nutnosti šetřit náklady je to zcela logický a nutný krok. V ZOD Mrákov to ví a jdou s dobou. Proto si již před více než rokem pořídili systém SCR Heatime, který se stal nepostradatelným pomocníkem.

Monitoring přežvykování pro efektivnější chov (Jana Velechovská, Náš chov 08/2016)

Vyhledávání říjí v chovech dojeného skotu je jedním ze základních kamenů úspěchu. V mnoha podnicích už jej přitom nemají na starosti „jen“ lidé, ale využívá se některé z metod vyhledávání. V poslední době se dostává do popředí metoda kombinující sledování pohybu a detekci přežvykování jednotlivých krav. Díky tomuto systému se tak chovatel dozví nejen kdy je kráva v říji, ale i další informace, například o jejím zdravotním stavu.

Praktičtí pomocníci pro moderní chovy (Alena Janečková, Náš chov 05/2016)

Pokud navštívíme stáj s moderním řešením ustájení, určitě každý pátrá po technologickém vybavení stáje. To už je dnes naprosto běžnou součástí jak novostaveb, tak i starších stájí s dobrou úrovní managementu. Jak stoupá genetická úroveň stád, užitkovost a nároky kladené na dojnice, žádá si chov krav i větší komfort a efektivitu – časovou i fi nanční. Chovatelé často hledají informace a inspiraci v tisku i ve spřátelených chovech, jaké jsou možnosti technického zdokonalení vlastního chovu.

Paramount Dairy - příběh z farmy (Ing. Vladimír Musil/Jana Jelínková, Náš chov 04/2016)

Farma PARAMOUNT DAIRY je jedním z mnoha tisíců chovů, které po celém světě úspěšně využívají v oblasti reprodukce a monitoringu zdravotního stavu špičkový moderní systém Heatime od společnosti SCR. Díky kombinaci údajů o pohybové aktivitě a přesnému monitorování přežvykování se podařilo například zkrátit čas nutné zvýšené kontroly v poporodním období na polovinu nebo výrazně zlepšit proces rozhodování ohledně postupu léčby.

Defilé zvierat a ocenenie na Animal Vetex (Patrícia Dolešová, Rolnické noviny 04/2016)

Nielen poľnohospodárske stroje, ale i technológie pre chov hospodárskych zvierat a okolo 300 živých zvierat mohli vidieť návštevníci jarného štvorlístka agrárnych výstav Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa na brnianskom výstavisku od 3. do 7. apríla.

Monitoring zdraví krav - správná volba je klíčem k úspěchu (Jana Jelínková, Ing. Vladimír Musil, Náš chov 09/2015)

Doposud nikdy nebylo možné zjistit, že vaše krávy něco trápí, dokud jste to nepoznali podle již viditelných signálů. Poklesu nádoje, výtoku, zánětu mléčné žlázy, kulhání a podobně. Tyto příznaky ale přichází teprve, když už se onemocnění rozvine a je na první pohled jasně patrné. Jediné, co můžeme v tuto chvíli udělat, je rychle „hasit požár“ a doufat, že s vynaložením maximálního úsilí, času a fi nancí se podaří krávu zachránit a minimalizovat následné škody. S rozvojem nejmodernějších technologií už má dnes každý chovatel možnost zachytit nemoc na samotném začátku a včasným zásahem ušetřit mnoho starostí, peněz a ztrát.

Poté, co byl v loňském roce na trh v České republice uveden systém pro vyhledávání říjí a monitoring zdravotního stavu na základě přesného sledování času přežvykování Heatime od SCR, zajímaly naše chovatele velmi často zkušenosti zahraničních farmářů s touto technologií. Několik reportáží a referencí z velkých chovů u našich nejbližších sousedů v Německu bylo již publikováno. Dnes jsme se rozhodli jít dál a přinést ohlasy a hodnocení ze zámoří, konkrétně z USA, kde Heatime užívají chovatelé již řadu let.