Odborné články

Praktičtí pomocníci pro moderní chovy (Alena Janečková, Náš chov 05/2016)

Pokud navštívíme stáj s moderním řešením ustájení, určitě každý pátrá po technologickém vybavení stáje. To už je dnes naprosto běžnou součástí jak novostaveb, tak i starších stájí s dobrou úrovní managementu. Jak stoupá genetická úroveň stád, užitkovost a nároky kladené na dojnice, žádá si chov krav i větší komfort a efektivitu – časovou i fi nanční. Chovatelé často hledají informace a inspiraci v tisku i ve spřátelených chovech, jaké jsou možnosti technického zdokonalení vlastního chovu.

Paramount Dairy - příběh z farmy (Ing. Vladimír Musil/Jana Jelínková, Náš chov 04/2016)

Farma PARAMOUNT DAIRY je jedním z mnoha tisíců chovů, které po celém světě úspěšně využívají v oblasti reprodukce a monitoringu zdravotního stavu špičkový moderní systém Heatime od společnosti SCR. Díky kombinaci údajů o pohybové aktivitě a přesnému monitorování přežvykování se podařilo například zkrátit čas nutné zvýšené kontroly v poporodním období na polovinu nebo výrazně zlepšit proces rozhodování ohledně postupu léčby.

Defilé zvierat a ocenenie na Animal Vetex (Patrícia Dolešová, Rolnické noviny 04/2016)

Nielen poľnohospodárske stroje, ale i technológie pre chov hospodárskych zvierat a okolo 300 živých zvierat mohli vidieť návštevníci jarného štvorlístka agrárnych výstav Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa na brnianskom výstavisku od 3. do 7. apríla.

Monitoring zdraví krav - správná volba je klíčem k úspěchu (Jana Jelínková, Ing. Vladimír Musil, Náš chov 09/2015)

Doposud nikdy nebylo možné zjistit, že vaše krávy něco trápí, dokud jste to nepoznali podle již viditelných signálů. Poklesu nádoje, výtoku, zánětu mléčné žlázy, kulhání a podobně. Tyto příznaky ale přichází teprve, když už se onemocnění rozvine a je na první pohled jasně patrné. Jediné, co můžeme v tuto chvíli udělat, je rychle „hasit požár“ a doufat, že s vynaložením maximálního úsilí, času a fi nancí se podaří krávu zachránit a minimalizovat následné škody. S rozvojem nejmodernějších technologií už má dnes každý chovatel možnost zachytit nemoc na samotném začátku a včasným zásahem ušetřit mnoho starostí, peněz a ztrát.

Poté, co byl v loňském roce na trh v České republice uveden systém pro vyhledávání říjí a monitoring zdravotního stavu na základě přesného sledování času přežvykování Heatime od SCR, zajímaly naše chovatele velmi často zkušenosti zahraničních farmářů s touto technologií. Několik reportáží a referencí z velkých chovů u našich nejbližších sousedů v Německu bylo již publikováno. Dnes jsme se rozhodli jít dál a přinést ohlasy a hodnocení ze zámoří, konkrétně z USA, kde Heatime užívají chovatelé již řadu let.

Bez zdraví a reprodukce není produkce! (Ing. Hana Kosobudová, Náš chov 04/2015)

V minulém článku jsme vás seznámili s jedním ze dvou chovů, které jsme s několika českými chovateli navštívili v Německu ve druhé polovině ledna. Jestliže návštěva prvního chovu byla zajímavá a poučná, pak z té druhé jsme odjížděli se spoustou zajímavých poznatků a nabití energií. Majitel této farmy – Nizozemec Andries Wolters, je farmář tělem i duší a každý jeho čin má jasný záměr přinést efekt. V jeho chovu bylo rozhodně co vidět. Některá řešení byla z našeho pohledu přinejmenším netradiční.

Spolehlivá identifikace říjí i onemocnění - SCR Heatime (Ing. Hana Kosobudová, Náš chov 03/2015)

Jedinečná technologie SCR Heatime, která nabízí jako jediná nejen sledování aktivity a vyhledávání říjí, ale i přímé měření doby přežvykování, zvedla v poslední době velikou vlnu zájmu. Hlavními důvody jsou její přesnost, spolehlivost a schopnost upozornit i na nemocné dojnice až s jednodenním předstihem. Chovatele zajímá především konkrétní přínos a funkce zmíněného systému a samozřejmě reference – názor podniků, které již Heatime využívají a mají s ním zkušenosti. I proto jsme se se skupinou chovatelů vypravili opět na návštěvu do dvou velkých chovů k našim sousedům, tentokrát na sever Německa, kde systém funguje již několik let a mají s ním bohaté zkušenosti.

Jak vaše kráva přežvykuje? (Jana Velechovská, Náš chov 10/2014)

Monitoring přežvykování je relativně nová technologie, která doplňuje a zpřesňuje známý a široce používaný monitoring pohybové aktivity krav. Ruminaci jednotlivých plemenic sleduje a zaznamenává malý respondér pevně uchycený za levým uchem. Ten je schopen v reálném čase, jednoduše a přehledně upozornit chovatele nejen na říji, ale i na zdravotní problémy nebo blížící se porod krávy.

Řekni mi, jak přežvykuješ.... (Jana Velechovská, Náš chov 09/2014)

...a já ti povím, jestli jsi zdravá a jestli náhodou nejsi v říji. Tak by se dal parafrázovat slavný citát na dojnici, která má na krku zavěšený obojek s přístrojem monitorujícím právě přežvykování. Tato téměř zázračná krabička totiž v reálném čase, jednoduše a přehledně chovateli prozradí o jeho krávě téměř vše.

Ne jestli, ale jak! (Jana Jelínková, Náš chov 08/2013)

Společnost Eurofarm systems slaví letos deset let od svého založení a tedy také od počátku poradenské činnosti, která se zaměřuje na zdraví vemene, nízký počet somatických buněk, zdravé a tedy dojivé krávy, snížení nákladů na léčbu a ztrát způsobených onemocněním mléčné žlázy. Mohlo by se zdát, že deset let je nevýznamná chvíle z hlediska chovu dojnic a pokroku. Ale je potřeba říci, že za tu dobu je pokrok v tomto oboru až neuvěřitelný.

Nešetřete na prevenci (Ing. Vít Urbánek, Ph.D., Náš chov 02-2013)

Pro každý podnik, zemědělský nevyjímaje, je prvořadým úkolem vytvoření ekonomického zisku. V současné době, kdy se cena mléka pohybuje kolem 7,60 Kč za jeden litr, je třeba hledat určité kompromisy v možnostech investic a jejich návratnosti.

Vliv mezidezinfekce v boji proti kontagiózním původcům mastitid (Ing. Monika Navrátilová, Náš chov 10/2012)

Kontagiózní původci mastitid, nebo-li původci asociovaní na mléčnou žlázu, jsou již mnoho let v ČR problémem, kterým se chovatelé zabývají každý den. V současné situaci, kdy se snižuje výkupní cena mléka, je ekonomika chovu častým a žhavým tématem porad na zemědělských farmách. Není žádným tajemstvím, že právě záněty mléčné žlázy u dojnic jsou významnou ekonomickou zátěží a ztrátou. Proto je potřeba zaměřit se na to, abychom původce mastitid v chovech správně identifikovali, zvolili správnou terapii, zlepšili zdravotní stav a zredukovali používání antibiotik.

Správná stimulace jako základ efektivního dojení (Jana Jelínková, Náš chov 02/2012)

Kvalitní mléko, zdravé dojnice, co nejnižší náklady na léčbu mastitid, co nejvyšší zisk z litru mléka... To vše se za poslední roky u chovatelů dostalo oproti minulosti ještě více do popředí zájmu. Tým specialistů společnosti Eurofarm systems již více než osm let pomáhá řešit právě tuto problematiku v chovech v ČR.

Má šetrné dojení s AktivPuls smysl, či ne? (Jana Jelínková, Náš chov 09/2011)

Byť je v současné době nákupní cena mléka v podstatě příznivá, nemělo by to v žádném případě vést ke zpomalení, nebo dokonce zastavení kroků vedoucích k razantnímu snižování nákladů na výrobu jednoho litru mléka. Významní ekonomičtí analytici se přitom shodují na tom, že největší objem peněz lze získat eliminací zbytečných ztrát v podniku a zlepšením efektivity výroby. Zde je možné se bavit v řádech minimálně desetihaléřů na litr mléka.

Plánování dojírny: velikost není vše (Dr. Dirk Hömberg, Náš chov 04/2011)

Nové dojírny jsou často zbytečně velké a drahé. Jak tomu lze zabránit bez ovlivnění průchodnosti, vysvětluje Dr. Dirk Hömberg, nezávislý poradce pro techniku dojení z Německa, který v České republice aktivně působí již dva roky ve spolupráci se společností Eurofarm systems.

Dojení v zimě: Jak zabránit poškozením z chladu? (Dr. Dirk Hömberg, Náš chov 02/2011)

Nízkými teplotami trpí stejně krávy i dojicí technika. Dr. Dirk Hömberg, specializovaný poradce pro dojicí techniku a zdravotní stav mléčné žlázy z Německa, který v ČR již dva roky spolupracuje se společností Eurofarm systems, vysvětluje, jak struky a dojicí stroje zůstanou v pořádku i v drsných zimách. Každý rok stejné dilema: sotva se krávy zotavily ze stresu z horka v létě, blíží se zima s vlhkem a chladem. Nízké teploty jsou kravám značně milejší než teplé počasí. Ale extrémní chlad působí stejně negativně na zdravotní stav vemen jako vedro.

Strukové návlečky volte menší (Dr. Dirk Hömberg, Náš chov 11/2010)

Struky krav jsou čím dál tenčí a kratší, ale mnoho provozů dojí stále ještě se „starými osvědčenými“ strukovými návlečkami. Na co by se mělo při příští výměně strukových návleček dbát, vysvětluje Dr. Dirk Hömberg, poradce pro dojicí techniku z Německa, který v České republice působí ve spolupráci se společností Eurofarm systems.