Monitoring zdravotního stavu

Monitoring zdravotního stavu

Aplikace pro sledování zdraví Allflex Livestock Intelligence umožňují chovatelům mléčného skotu odhalit vyvíjející se zdravotní problémy v tranzitním období, jako je ketóza, přetočený slez, metritida a mastitida dříve, než se projeví v mléce nebo jako vážný metabolický problém, a často dlouho před poklesem produkce nebo klinickými příznaky. Umožňují také zemědělcům rychle vyhodnotit reakci na veterinární ošetření s cílem dosáhnout co nejlepší obnovy a nákladové efektivity léčby.

Pomocí našich aplikací mohou chovatelé mléčného skotu dělat informovaná a včasná rozhodnutí týkající se intervence a léčby, což umožňuje preventivní akce, které pomáhají vyhnout se zhoršení stavu, snižují náklady na léčbu, snižují nebo předcházejí dopadu na produkci mléka a snižují míru úmrtnosti.

Detekce a výstrahy v reálném čase poskytují přehled o zdravotním stavu jednotlivých krav ve vysoce rizikových dobách, včetně doby před otelením, během a bezprostředně po otelení, což umožňuje včasný zásah, který může ušetřit peníze a zajistit větší klid. Naše aplikace pro monitorování zdraví také pomáhají chovatelům zefektivnit jejich protokol pro čerstvě otelené krávy a minimalizovat narušení klidu těchto krav tím, že jim umožní identifikovat především ty krávy, které potřebují další pozornost, a pečovat o ně.

Mezi naše aplikace pro monitorování zdraví patří Zdravotní hlášení, Hlášení otelených krav, Krávy ke kontrole, Hlášení potíže a upozornění na potíže.

SenseHub Dairy

Flexibilní, vysoce výkonné řešení pro monitorování krav, které splňuje vaše potřeby nyní i dlouho do budoucnosti.

Heatime Pro+

Výkonné řešení monitorování krav v reálném čase umožňující maximální efektivitu a flexibilitu v řízení dat individuálně sledovaných zvířat.

SenseHub Beef

SenseHubTM Beef poskytuje v reálném čase výjimečnou přesnost detekce říje a přehledné informace.