Vážení a selekce zvířat

Řešení selekčních branek Allflex vám umožní získat to nejlepší z každodenní rutiny na vaší mléčné farmě.

Selekční brána od společnosti Allflex vám umožní automaticky třídit zvířata, která potřebují zvláštní péči, a zvýšit tak efektivitu farmy. Robustní, žárově pozinkovaný rám je speciálně navržen tak, aby byl šetrný ke zvířatům, čímž jsou třídicí operace optimalizovány bez ovlivnění toku zvířat z dojírny.

Integrace se softwarem pro správu stáda DataFlow™ II umožňuje kontrolovat a řídit všechny třídicí operace, vytvářet specifické třídicí seznamy nebo kontrolovat, zda bylo zvíře správně odděleno. Každé zvíře je při vstupu do brány jednoznačně identifikováno a v případě potřeby je automaticky roztříděno. Díky selekční bráně Allflex již není nutné pracné ruční třídění.

Získejte přesné informace o hmotnosti vašich zvířat pro lepší management výživy.

Evidence porodních hmotností telat či pravidelné vážení krav díky automatizovanému řešení průchozích vah, zefektivňuje každodenní práci a zlepšuje kvalitu. Díky přesné evidenci pak dokážte lépe plánovat výběr krmiva pro optimalizaci přechodu, zvýšení růstu a lepší kontrolu nad výživou všech kategorií skotu.

Váha na telata KW 1

Transportní vozík na telata s integrovaným kolébkovým nosníkem pro stanovení porodní hmotnosti novorozených telat a jejich převoz.
 

Selekční brána

Allflex Selekční brána odstraňuje časově náročné úkony z procesu selekce a poskytuje spolehlivé a přesné třídění pro maximální efektivitu každodenní práce.

Vážící plošina

  • Nejlépe použití v kombinaci s přepravním vozíkem.
  • Snadné vážení a přeprava telat.
  • Nerezová vážící plošina s váhou na telata.
  • Pokud vážící zařízení není potřebné, vážící plošina je snadno zvednutelná za pomoci držadla na vážícím zařízení a protilehlé tyče.
  • Specifikace Váhy

Váha na telata KW 12

Mobilní váha z nerezové oceli pro telata do 12 týdnů stáří s možností fixace hlavy telete.