Vyhrnování kejdy

Vyhrnování kejdy

Volba správného systému odklizu je jedním z nejdůležitějších faktorů celkové funkce stáje. Dodáváme spolehlivé shrnovací autonomní roboty pro stáje s roštovými podlahami. Významnou předností  shrnovacích robotů je nepřetržitý provoz (24/7), který zajišťuje perfektní hygienu ve stáji díky čistým a suchým podlahám, a tím vede k lepšímu zdravotnímu stavu končetin a celkově lepšímu stájovému klimatu.

Pro-ROB° 2020

Robot pro odstraňování kejdy Pro-ROB° 2020 je navržen speciálně pro práci ve stáji. Pracuje nepřetržitě 24/7 a díky svým kompaktním rozměrům zajišťuje perfektní čistotu ve stáji, a to i v rozích a úzkých uličkách.