Dojící stroje

Úspěšná produkce mléka vyžaduje neustálé úsilí a zlepšování všech oblastí, od krmení a řízení až po technologii dojení.

Při každodenním dojení je obzvláště důležité zohlednit fyziologické aspekty. Rychlé dojení šetrné ke zvířatům a zdravé struky jsou základními faktory pro zajištění dobrého zdraví vemene a vysoké dojivosti.

Dojící stroj AktivPuls

Úspěšná produkce mléka vyžaduje neustálou snahu se zlepšovat ve všech oblastech, od krmení a řízení až po technologii dojení. Při každodenním dojení je zvláště důležité vzít v úvahu fyziologické aspekty. Rychlé dojení šetrné k hospodářským zvířatům a zdravé struky jsou základními faktory pro zajištění dobrého zdraví vemene a vysoké užitkovosti.

BIO-MILKER

Dojící stroj, který určuje nové standardy dojení.

Stimulor Monobloc

Stimulor®Monobloc vychází z převažující konstrukce strukových návleček, která představuje celosvětový standard. Tvarování návlečky je dáno perfektním spojením dlouhá léta vyvíjeného silikonu a vede k doposud nepřekonanému množství nadojeného mléka. Přizpůsobení se tvaru vemene, postavení struků a jejich rozměrům je rovněž vyřešeno, stejně jako šetrné zacházení se strukovou tkání zvířete.

Stimulor

Stimulor představuje zcela novou, průlomovou generaci strukových návleček kombinující všechny výhody vysoce kvalitního silikonu s jedinečnými fyziologickými atributy speciálního tvaru návlečky.